Podpora stávajícím zemědělcům pro pořízení zemědělských pozemků

  • Postup pro žadatele a kritéria ke stažení zde.
  • Formulář žádosti zde.

Podané žádosti jsou vyhodnocovány dvakrát ročně. Výběr probíhá na základě uvedených kritérií a aktuálních finančních možností Nadace (obvykle můžeme pořídit cca 10 ha/rok).

Na podporu ze strany Nadace neexistuje právní nárok a Nadace si vyhrazuje právo nepodpořit žadatele bez uvedení důvodu.