avatar-womanPracuje v Bemagru, a.s. Malonty (Jihočeský kraj) a ráda dělá prospěšné věci pro krajinu

Co pro mne půda znamená?
Je pro mě životem, neboť vše co z půdy pochází, nezbytně potřebují všechny bytosti světa.

Co mne zaujalo na myšlenkách Nadace Pro půdu?
Ochránit půdu a pečovat o ni tak, abychom ji předávali svým potomkům a budoucím generacím v lepším stavu než ji máme dnes.

Proč si myslím, že je sdílené vlastnictví půdy důležité?
Jestli je důležité, tak to nedokážu posoudit, ale společně o něco pečovat, nás všechny může mnoho naučit a vnitřně obohatit.