Zde můžete vidět přehled všech pozemků spravovaných nadací k 31.12. 2017. Pachtýřem všech pozemků je v současné době biodynamické hospodářství Bemagro, které má půdu propachtovánu na základě smlouvy na dobu neurčitou s podmínkou ekologického hospodaření.