Stručná historie Nadace Pro půdu

  • říjen 2016 – Nadace se stává členem Evropské síťě pro přístup k půdě pro agroekologické zemědělství Access to Land
  • 27. září 2016 –  Praha, Obec křesťanů: tvorba strategického plánu činnosti nadace
  • 7.–8. června 2016  – Ekofarma Ctiboř: formulace poslání a vize nadace na setkání členů nadace. Více zde.
  • 26. dubna 2016 –  Malonty: setkání členů nadace s vedením podniku Bemagro v Malontech, prohlídka nadačních pozemků, provedení rýčové zkoušky, slavnostní zasázení nadační jabloně. Více zde.
  • 30. března 2016 –  do nadace převedeno prvních 200 ha zemědělské půdy, obhospodařovaných biodynamickým podnikem Bemagro, a.s.
  • 7. ledna 2016 –  vznik nadace zápisem do nadačního rejstříku u krajského soudu
  • 5. ledna 2016 – Praha, Skautský dům na Staroměstském náměstí: ustavující schůze orgánů nadace, tj. správní a dozorčí rady, slavnostní uvedení nadace do života
  • rok 2015 –  přípravné schůzky k založení nadace, formulace zakládacích listin, právní kroky, přihlášení k registraci
  • rok 2014 –  debaty nad smyslem nadace, vytváření okruhu spřízněných lidírok
  • rok 2013  – první úvahy o založení nadace