Pořízení zemědělských pozemků pro ekologické hospodaření

  • Formulář žádosti zde.
  • Kritéria výběru a specifikace výzvy naleznete ke stažení zde:

Podané žádosti jsou vyhodnocovány dvakrát ročně. Výběr probíhá na základě uvedených kritérií a aktuálních finančních možností Nadace (obvykle můžeme pořídit cca 10 ha/rok).

Podmínky

  • Hospodaří v režimu ekologického zemědělství, je v přechodném období nebo má minimálně 2-letou zkušenost s ekologickým hospodařením či absolvoval stáž pro začínající zemědělce.
  • Má vyhlédnutý konkrétní pozemek (pozemky) pro odkup Nadací Pro půdu.

Na podporu ze strany Nadace neexistuje právní nárok a Nadace si vyhrazuje právo nepodpořit žadatele bez uvedení důvodu.