Chcete, aby půda byla svobodná, obhospodařovaná odpovědnými sedláky, kteří budou mít jistotu, že na ní mohou s jistotou dlouhodobě hospodařit a u níž bude zajištěno, že o ni bude pečováno s úctou a šetrně na trvalo!

Přidejte se k nám jednou z následujících cest

Všechny dary, investice, či jakákoliv spolupráce Nadace Pro půdu se řídí tímto Etickým kodexem.