Chcete půdu, kterou vlastníte, darovat nadaci? Váš dar uvítáme, ale musí to mít pro nás nějaký smysl. Pokud jste vlastníkem ideálního podílu, například ¼ pozemku, a tento spoluvlastnický podíl nám chcete věnovat, není reálné, abychom s takto získaným podílem mohli smysluplně naložit, a dar tudíž nemůžeme přijmout.

Můžeme přijmout darem půdu, je-li možné její pronajmutí k ekologickému či jinak šetrnému obhospodařování. Mělo by se tedy jednat o dostatečně velký a přístupný půdní celek.

V případě, že půdu, kterou nám chcete darovat, obhospodařuje ekologický zemědělec, je vše jednodušší – v takovém případě bychom získanou půdu pronajali dosavadnímu uživateli, bude-li s námi chtít spolupracovat a bude-li splňovat naše požadavky, to znamená věnuje-li především náležitou péči úrodnosti půdy.

Pokud je pro účely nadace pozemek nepoužitelný, je zde ještě možnost, že Vám pozemek pomůžeme prodat, Vy utržené peníze věnujete nadaci a nadace za ně zakoupí jinou půdu, jejíž využití k nadačním účelům bude možné a smysluplné.

V každém případě nás, prosím, kontaktujte; probereme pak konkrétní možnosti daru či prodeje půdy.