Jaké dary uvítáme

 • Finanční prostředky na nákup půdy a provoz nadace
 • Nemovitosti související se zemědělstvím

Jednorázový dar

Drobné dary

Dary v částkách 500 – 10 000,- Kč lze zasílat na bankovní účet Nadace Pro půdu: 218717565 / 0600, nadace dárci vydá potvrzení o přijetí daru, k teré slouží jako doklad pro odpočet daru z daňového základu.

Co jakou částkou podpoříte?

 • 500,- Kč = nákup 25 m2 zemědělské půdy
 • 1000,- Kč = nákup 50 m2 zemědělské půdy
 • 2000,- Kč = nákup 100 m2 zemědělské půdy
 

Větší dary

 1. Dárce kontaktuje Nadaci pro půdu viz kontakt.
 2. Dárce s nadací uzavře darovací smlouvu, na poskytnutí finančního daru či věcného daru.
 3. Dárce poukáže prostředky na bankovní účet Nadace dle smlouvy.
 4. Nadace vystaví dárci potvrzení daňově uznatelného příjmu.
 5. Nadace informuje dárce o využití daru prostřednictvím výroční zprávy a webových stránek nadace.

Pravidla pro příjmání darů

 1. Přijímáme jen takové dary, které jsme schopni využít v souladu s naším posláním a cíli i v souladu s vůlí dárce.
 2. Nepřijímáme dary od institucí odporujících našemu Etickému kodexu
 3. Vážíme si každého daru a přijímáme jej s vědomím, že dárce udělal něco, co není samozřejmost.
 4. Informace o přijatých darech zveřejňujeme na naší webové stránce. V případě soukromých dárců po dohodě s nimi.
 5. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnými právními předpisy.
 6. Všechny finanční a věcné dary jsou vedeny v účetnictví.
 7. Dárce má právo na potvrzení o daru pro daňové nebo jiné účely. V případě vyžádání tento doklad rádi vystavíme.
 8. Za účelem co největší transparentnosti zveřejňujeme výroční zprávy obsahující popis naší činnosti i finanční závěrku.
 9. S osobními údaji dárců nakládáme diskrétně a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.