Pokud splníte zákonné podmínky § 20 odst.8, zákona 586/92 Sb Zákon o dani z příjmů, získáte tím zároveň možnost si o tuto částku snížit vlastní daňový základ za účetní období, ve kterém byl dar poskytnut.

Dar může poskytnout právnická i fyzická osoba, příjemcem daru je Nadace Pro půdu. Aby dar mohl být odečitatelnou položkou od základu daně, musí být darovací smlouva písemná.

Limity pro uplatnění darů u fyzických osob:

  • Minimální uplatnitelná výše daru: 1000 Kč
  • Maximální uplatnitelná výše daru: 10 % ze základu daně
  • Dar který bude větší než 10 % ze základu daně si můžete uplatnit pouze do výše 10 % vašeho základu daně před odečtením odečitatelných položek.

Limity pro uplatnění darů u právnických osob:

  • Minimální uplatnitelná výše daru: 2000 Kč
  • Maximální uplatnitelná výše daru: 5 % ze základu daně
  • Dar který bude větší než 5 % ze základu daně si můžete uplatnit pouze do výše 5 % vašeho základu daně před odečtením odečitatelných položek.

Ke každému daru bude uzavřena darovací smlouva, která je pro vás dokladem o uskutečnění daru.

< Zpět na informace o darech