Nadace Pro půdu pro své fungování a rozvoj potřebuje energii a um nás všech, každý může nadaci pomoci s naplňováním její vize prostřednictvím praktických kroků. Pokud máte občas chvíli volného času, kterou chcete věnovat smysluplné činnosti, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže.

S čím nám můžete pomoci

  • Správa webových stránek (WordPress)
  • Plnění webových stránek
  • Propagace nadace (články, tiskové zprávy, komunikace s médii)
  • Právní konzultace (zejména nájemní smlouvy, atd.)
  • Firemní fundraising (komunikace s potenciálními partnery, apod.)
  • Grantový fundraising (vyhledávání možností, tvorba žádostí)
  • Získávání půdy (informace o vhodné a dostupné půdě, zemědělcích, kteří ukončují činnost a hledají co se statkem)
  • Svěřování půdy (informace o začínajících zemědělcích hledajících uplatnění)
  • Fyzická pomoc na statcích obhospodařujících nadační půdu
  • Administrativa (pomoc s účetnictvím, správou nadace, ad.)

Vyplňte formluář

Uvedené osobní údaje budou použity výhradně pro evidenci dobrovolníků Nadace Pro půdu, jejich ochrana je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.