Kdo jsou lidé tvořící a podporující Nadaci Pro půdu, proč se zapojili do její tvorby, jaké jsou jejich motivy…

Miloslav Knížek
biodynamický hospodář z jižních Čech, předseda Nadace Pro půdu.

“Půdu obdivuji, vážím si jí a zároveň ji mám rád. Těším se ze spolupráce, která snad přináší užitek nám oběma. Půda je dar, který jsme dostali k užívání. Používám toto slovo znovu záměrně, protože nemá jít například o využívání či dokonce zneužívání.” Více…


Hana Bernardová
Krajinářská architektka, tlumočnice, vizionářka, inspirátorka a propojovatelka. Duší zahradnice a muzikantka. Členka správní rady nadace.

“Když se dívám na malebnou krajinu s políčky, loukami, lesy, rybníky a alejemi, hřeje mě u srdce a cítím nesmírnou vděčnost za hojnost, kterou nás Země obdarovává. Když zanořím ruce do hlíny, cítím blaho, jsem plně tady a teď a zapomínám na vše, co není podstatné.” Více…


tf-malaTaťána Fischerová
herečka, členka různých neziskových organizací, poslankyně poslanecké směnovny parlamentu ČR v letech 2002 až 2006 a členka dozorčí rady Nadace Pro Půdu.

“Půda pro mne znamená vzácný dar Boží, život, přítomnost  a budoucnost.” Více…


Radomil Hradil
Zahradník, překladatel, autor knih o půdě a zemědělství. Místopředseda Nadace pro půdu

“Úrodná půda je to, na čem všichni stojíme, a v Nadaci se naskytla možnost, jak ochraně půdní úrodnosti konkrétně pomoci.” Více…


Kateřina Kozlová
zakladatelka Základní školy waldorfské a mateřské školy Č.Budějovice o.p.s; učitelka s živým vztahem k půdě, který ráda předává i svým žákům. Členka dozorčí rady nadace.

“Půda je pro mne dar a k darovanému je třeba přistupovat s úctou. Půdu nelze vyrábět, není to žádné zboží. Je to dědictví lidstva, o nějž bychom měli starostlivě pečovat a udržet ho dobrým hospodařením v harmonii pro další generace.” Více…


Alena-malawebAlena Malíková

žije s rodinou v Příboře; je fascinovaná nespočetnými vazbami, které souvisejí se šetrným hospodařením s půdou. Pracuje v Bioinstitut, o.p.s., Olomouc. Členka správní rady nadace.

“Půda je pro mne tajemství i domov. Bez úcty ke společným statkům, k nimž půda jistě patří a bez šetrné péče o ně nebudeme mít naději.” Více…


Agnes Murbach
zelinářská mistrová, učitelka, žije a pracuje na dvousethektarovém biologicko-dynamickém statku Fořt nedaleko Vrchlabí, zaměřeném na polní produkci, chov skotu, produkci zeleniny a pedagogiku. Členka dozorčí rady nadace.

„Oživení půdy“: od počátku biologicko-dynamického zemědělství je jedním z jeho hlavních cílů. Více…


honzaJan Valeška
pracuje v několika nevládních organizacích, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě. Člen správní rady nadace.

“Půda je život, stejně jako voda, vzduch je veřejným statkem, který nemá být předmětem spekulací, komodifikace a soukromého zisku bez ohledu na společenský přínos.” Více…

Kateřina Klimešová

Věnuje se marketingové komunikaci v neziskovém sektoru a společenské odpovědnosti firem. Stará se o komunikaci nadace.

” Půda je pro mě symbol životního cyklu, ukotvení se, kořenů a zázemí pro život. ” Více…