Studovala Marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a drží se oboru dále v oblasti osvěty enviromentálních a sociálních témat. Mimo Nadaci Pro půdu působí v agentuře DOBRO&TA s.r.o., která podporuje společenskou odpovědnost firem moravskoslezského kraje.

Co pro vás půda znamená?
Půda je pro mě symbol životního cyklu, ukotvení se, kořenů a zázemí pro život.

Co vás zaujalo na myšlenkách Nadace Pro půdu?
Líbí se mi, že Nadace Pro půdu podniká konkrétní kroky pro podporu ekologických zemědělců. Nejde jen o osvětu, ale o myšlenky a činnost, které mají reálně dopad na zdraví krajiny a půdy.

Proč myslíte, že je sdílené vlastnictví půdy důležité?
Myslím, že to zcela mění vztah k půdě. V momentě, kdy nahlížím na pozemek majetnicky, tak vztah mezi majitelem a pozemkem je krátkodobý – omezený na život majitele a také nerovný – já jsem vlastník a můžu si dělat s půdou co chci. Ve chvíli, kdy vnímám půdu jako obecný zdroj všech na Zemi (nejen lidí, ale všeho živého), zároveň vnímám kontinuitu z minulosti do budoucnosti, protože my se časem proměníme…v půdu, ale ona zde stále bude a tak být šetrným správcem mi přijde vzhledem ke kontextu, který nás přesahuje, přirozené a respektující. Správcovství pozemků Nadace Pro půdu může být jedním z cest, jak úctu k půdě podpořit.