tf-malaherečka, členka různých neziskových organizací, poslankyně PSP v letech 2002 až 2006

Co pro mne půda znamená?
Půda pro mne znamená vzácný dar Boží, život, přítomnost  a budoucnost.

Co mne zaujalo na myšlenkách Nadace pro půdu?
To, že realizuje zásadní myšlenku, že člověk nemá půdu vlastnit, ale dobře na ní s úctou a pokorou hospodařit . Tak,  aby ji mohl předat dalším generacím živou a  plodící.

Proč si myslím, že je sdílené vlastnictví půdy důležité?
Protože společenství lidí, kde lidé navzájem pracují jeden pro druhého na základě principů. které pomáhají lidem, zvířatům i zemi vidím jako základ lepších časů.