Nadace Pro půdu spravuje pozemky jednak v Jižních Čehcách v okolí Kaplice, kde spravuje 400 hektarů, které jsou propachtovány biodbiodynamickému hospodářství Bemagro, které má půdu propachtovánu na základě pachtu na dobu neurčitou s podmínkou ekologického hospodaření. Mapa pozemků níže.

Dále nadace spravuje pozemky v obci Valeč, kde vlastní 2,8 hektaru, jejichž pachtýřem je Biostatek Valeč na na základě pachtu na dobu neurčitou s podmínkou ekologického hospodaření