Stručná historie Nadace Pro půdu

 • konec roku 2018 – Nadace Pro půdu se stala součástí Slušné firmy
 • rok 2018 – zakoupení 2,8 hektarů pozemků v obci Valeč, na nichž hospodaří Vojtěch Veselý se svým Biostatkem Valeč.
 • 15. prosince – Český Rozhlas vysílal rozhovor v pořadu Natura s Hanou Bernardovou, Vratislavou Janovskou z AMPI a Vojtou Veselým z Biostatku Valeč o začínajících ekozemědělcích
 • září 2018 – do nadace se přidává Kateřina Vítková
 • 20. – 26. května 2018 – vzdělávací cesta do Německa v rámci projektu Learning towards access to land – Učení se o přístupu k půdě (2016 – 2018)
 • 17. května 2018 – na schůzce správní a dozorčí rady byla za přítomnosti notářky změněna nadační listina (změna sídla a změna jistiny)
 • leden 2018 – Jarmila Kříhová odstupuje ze správní rady, nahrazuje ji Hana Bernardová
 • prosinec 2017 – v rámci projektu “Learning towards Access to Land” nadace navštívila francouzskou organizaci Terre de Liens
 • 3. září 2017 – premiéra dokumentu České Televize Nedej se! o Nadaci Pro půdu
 • léto 2017 – pomoc zemědělci Martinu Rosembauovi s odkupem 40 hektarů, které bohužel majitel prodal jinému zájemci
 • leden 2017 – v rámci projektu “Learning towards Access to Land” nadace navštívila pro inspiraci německé organizace spojené s přístupem k půdě (družstvo BioBoden, Kulturland, Agronauten)
 • říjen 2016 – Nadace se stává členem Evropské síťě pro přístup k půdě pro agroekologické zemědělství Access to Land
 • 27. září 2016 –  Praha, Obec křesťanů: tvorba strategického plánu činnosti nadace
 • 7.–8. června 2016  – Ekofarma Ctiboř: formulace poslání a vize nadace na setkání členů nadace. Více zde.
 • 26. dubna 2016 –  Malonty: setkání členů nadace s vedením podniku Bemagro v Malontech, prohlídka nadačních pozemků, provedení rýčové zkoušky, slavnostní zasázení nadační jabloně. Více zde.
 • 30. března 2016 –  do nadace převedeno prvních 200 ha zemědělské půdy, obhospodařovaných biodynamickým podnikem Bemagro, a.s.
 • 7. ledna 2016 –  vznik nadace zápisem do nadačního rejstříku u krajského soudu
 • 5. ledna 2016 – Praha, Skautský dům na Staroměstském náměstí: ustavující schůze orgánů nadace, tj. správní a dozorčí rady, slavnostní uvedení nadace do života
 • rok 2015 –  přípravné schůzky k založení nadace, formulace zakládacích listin, právní kroky, přihlášení k registraci
 • rok 2014 –  debaty nad smyslem nadace, vytváření okruhu spřízněných lidí
 • rok 2013  – první úvahy o založení nadace