question-mark-outline-in-a-circle-hand-drawn-button_318-51941-pngProč jste založili nadaci?

Chtěli jsme začít, převést první hektary, lépe řečeno první stovky hektarů ze soukromého vlastnictví do vlastnictví nadace a tím půdu osvobodit, ochránit ji před případnou spekulací, zajistit, aby se s ní slušně zacházelo nejen teď, ale i do budoucna.

question-mark-outline-in-a-circle-hand-drawn-button_318-51941-pngProč myslíte, že soukromé vlastnictví není vhodné pro držbu půdy?

Někdo půdu vlastní jen jako dobrou investici, ale nemá k ní vztah a je mu v podstatě jedno, jakým způsobem se obhospodařuje a jestli nedochází k její degradaci. Jiný vlastník má svou půdu rád a stará se o ni. Ale i tomu nejlepšímu vlastníkovi se může stát, že se jeho životní priority změní, že upadne do dluhů, že zestárne a nenajde nástupce nebo že zemře, a půda se pak stane předmětem prodeje a koupě a dlouho budovaná úrodnost pak může vzít velmi rychle za své. Nadace, která svěřuje půdu do užívání dobrým hospodářům a dohlíží na to, zda o ni náležitě pečují, tato rizika eliminuje.

question-mark-outline-in-a-circle-hand-drawn-button_318-51941-pngMohu do nadace vložit půdu?

Ano. Půdu můžete nadaci darovat, pokud pozemek splňuje určité předpoklady. Bližší informace najdete zde.

question-mark-outline-in-a-circle-hand-drawn-button_318-51941-pngMůže mi nadace pomoci se získáním půdy?

V zásadě ano, záleží ovšem na konkrétních podmínkách. Nadace se může pokusit půdu pro Vás zakoupit a pronajmout Vám ji. Více o této možnosti se dočtete zde.