Chcete ekologicky či jinak šetrně hospodařit a nemáte přístup k zemědělské půdě? Máte možnost zakoupit k tomuto účelu půdu, ale nemáte potřebné finanční prostředky? Nadaci Pro půdu jsme založili mimojiné i proto, aby se právě v takových případech pokusila pomoci. Naše pomoc může spočívat v zakoupení půdy z prostředků nadace nebo v získání prostředků pro tento konkrétní účel, a poté v pronajmutí půdy zemědělci za společně dohodnutých podmínek.

Výzva k podávání žádostí

Nadace vypisuje průběžnou výzvu na podání žádostí o podporu pro stávající zemědělce za účelem pořízení zemědělských pozemků. Popis výzvy, včetně kritérií a přihlášení naleznete zde.