Naši zemědělci

Seznamte se s těmi, kteří pečují o nadační půdu:

hektarů půdy

půdních mikroorganismů

ekologické farmy

Farma Bemagro

Bemagro je zemědělský podnik, který provozuje ekologické zemědělství a obhospodařuje největší část nadačních pozemků v podhůří Novohradských hor. Soustředí se zejména na chov zvířat, výrobu mléčných produktů a pěstování plodin na krmení i na prodej. Kromě ekologické produkce se v Bemagru věnují také péči o krajinu v podobě obnovování mezí, budování biokoridorů, alejí, větrolamů, tůněk a ochrany mokřadů.

Biostatek Valeč

Ve Valči šetrně hospodaří Vojtěch Veselý, který se na nadaci obrátil kvůli komplikacím s půdní držbou. Vojtěch je první drobný ekologický zemědělec, kterého nadace podpořila zajištěním pozemků. Věnuje se chovu ovcí, výrobě mléčných výrobků, zpracování ovoce z vlastního sadu a také realizaci vzdělávacích programů pro děti či podpoře zahraničních dobrovolníků. Své výrobky prodává formou komunitou podporovaného zemědělství.

Centrum Konipas

Společný projekt Nadace Pro půdu, farmy Lukava a Asociace místních zemědělských iniciativ (AMPI) má za cíl vytvořit vzdělávací centrum pro začínající ekologické zemědělce, kde se stážisté prakticky naučí, co obnáší provoz rodinné ekologické farmy. Specifickým prvkem tohoto projektu je také moderní využití koní v zemědělství. 

Spolek ZAzemí 

V roce 2021 jsme rozšířili rodinu nadačních zemědělců o dalšího zemědělce – přesněji komunitu a jeden hektar sadu v Loučkách u Turnova, který se mohl díky spolupráci s nadací změnit z průmyslového na komunitní ekologický sad. Spolek ZAzemí se věnuje široké škále aktivit na ochranu přírody a krajiny. Spravuje komunitní zahradu, provozuje komunitní chov slepic, kompostuje ve městě, pečuje o “svobodný” les a teď i nadační sad.