Jak se zapojit?

Jak se můžete připojit k příznivcům zdravé a živé půdy?

Nadace Pro půdu usiluje o to, aby v Česku přibývalo ekologicky obhospodařované půdy a drobných ekofarmářů. Principem svěřování půdy do šetrné péče chráníme půdu před degradací a spekulací. Půdu vnímáme jako živý organismus, kterému je třeba věnovat pozornost. Vidíte to stejně?

Staňte se kruhem podpory, který bude znásobovat dopady nadace a šířit respektující vztah k půdě.

  Darovat finance

  Nadace získává půdu, kterou následně svěřuje do péče drobným ekologickým zemědělcům. Pachtovné z nadačních pozemků slouží k financování činnosti nadace a k nákupu další půdy. Nicméně, vzhledem k cenám půdy jsme ročně schopni z příjmů pachtovného pořídit tak tak jeden hektar půdy. S vaší podporou se do ekologické péče zemědělců může dostat půdy více.

  Proč finančně podpořit Nadaci Pro půdu?

  • Veškeré peníze z darů využijeme na nákup zemědělské půdy pro drobné ekologické zemědělce.
  • Podpoříte praktickou činnost, která reálně chrání půdu před degradací způsobenou nešetrným konvenčním hospodařením.
  • Přispějete k tomu, aby drobní ekologičtí zemědělci měli kde hospodařit a mohli tak produkovat kvalitní zdravé potraviny pro místní lidi a KPZtky.
  • Můžete se na půdu obhospodařovanou nadačními zemědělci kdykoliv přijet podívat a přesvědčit se tak o jejím stavu na vlastní oči.
  • Budeme s vámi pravidelně v kontaktu a informovat vás, jak zemědělci o nadační půdu pečují.
  • Budeme vás zvát na setkání lidí, které spojuje úcta k půdě, kde se můžete seznámit s mnoha odborníky na půdu a krajinu.
  • Podle § 20 odst. 8, zákona 586/92 Sb. o dani z příjmů si můžete dar odečíst z daní.
  • Řídíme se etickým kodexem.

  Číslo účtu: 0218717565/0600 

  Práci Nadace Pro půdu podporuji, protože vidím, co se s děje s krajinou, a nelíbí se mi to. Zemědělství, tedy vzdělávání, ošetřování, kultivace země,  se změnilo ve ždímání maximálních výnosů za každou cenu. Je skvělé, když se lidé o půdu starají  –  a pronájem půdy přes Nadaci je může zbavit jedné z mnoha nejistot a poskytnout stabilní dlouhodobý nájem s velmi rozumnými podmínkami a dlouhým výhledem. Půda v Nadaci je zároveň bezpečně “zaparkovaná” a chráněná před spekulacemi a drancováním.

  Renáta Placková – ekoporadkyně

  PŘEKONEJ SEBE

  S PŘÍNOSEM PRO PŮDU

  Zorganizujte darovací výzvu. Že to slyšíte poprvé? Princip je jednoduchý, vymyslíte si výzvu na překonání sama sebe – například pravidelné běhání, pěší pouť či hudební představení. Nebo můžete také uspořádat tzv. narozeninovou výzvu u příležitosti svých narozenin.

  Následně vyzvete své přátele a blízké, aby vás v této činnosti podpořili a motivovali tím, že přispějí na Nadaci Pro půdu. Zní to bláznivě? Trochu ano, ale funguje to.

   „Chcete ještě více podpořit vaši oblíbenou Nadaci Pro půdu, aby získala více půdy, se kterou se bude hospodařit ekologicky? Pojďte do dárcovské výzvy! I lidé kolem vás se o nadaci dozví a budou mít možnost přispět. P.S. Taky je to skvělá příležitost oživit vaše kontakty, každý rok jsem překvapená, kdo na výzvu reaguje.”

  Petra Vymětalíková

  Dárcovské výzvy: Otužováním k obnově české půdy a Narozeniny s půdou

  A jak na takovou dárcovskou výzvu? Bod po bodu sepsala své zkušenosti Petra v tomto článku. 

  DAROVACÍ CERTIFIKÁT

  Ke každému zaslanému daru můžeme vystavit darovací certifikát, který je možné využít jako dárek (vánoční, narozeninový či jiný). Posíláme jej v pdf pro tisk. Zájem o certifikát zaklikněte ve formuláři při darování.

   

  Darovat půdu

  Chcete půdu, kterou vlastníte, darovat nadaci? Váš dar uvítáme, pokud se jedná o půdu, se kterou budeme schopni smysluplně naložit, tedy ji pronajmout k šetrnému ekologickému zemědělství. Znamená to, že by se mělo jednat o dostatečně velký a přístupný pozemek (pozemky). V ideálním případě již půdu obhospodařuje ekologický zemědělec. V takovém případě získanou půdu pronajmeme dosavadnímu uživateli, bude-li s námi chtít spolupracovat a bude-li splňovat naše požadavky na péči o půdu.

  Pokud je pro účely nadace z nějakého důvodu pozemek nevyužitelný, je zde také možnost, že pozemek prodáte a peníze z jeho prodeje věnujete nadaci a nadace za ně zakoupí jinou půdu, jejíž využití k nadačním účelům bude možné a smysluplné. Z pochopitelných důvodů nemůžeme přijímat dary v podobě spoluvlastnických podílů půdy. Více informací se dozvíte v případové studii prodeje pozemků Radomila Hradila.

  V každém případě nás, prosím, kontaktujte, probereme konkrétní možnosti daru či prodeje půdy.

  Když se přihlásíte do databáze dobrovolníků, budeme vás informovat o nově vypsaných dobrovolnických výzvách, obracet se na vás s aktuálními potřebnými činnostmi a případně sdílet aktivity dalších dobrovolníků.

  Dobrovolnictví

  Zasaďte se aktivně o zdravou půdu a podporu drobných ekozemědělců. Staňte se dobrovolníkem jednou z následujících cest:

  • Povězte o Nadaci Pro půdu svým přátelům a sdílejte s nimi informace o půdě.
  • Napište nám o letáčky a šiřte je na akcích či vhodných místech ve vašem okolí. Nebo si je stáhněte v pdf a vytiskněte. 
  • Nabízíme výstavu o půdě a činnosti Nadace Pro půdu.
  • Uspořádejte akci o půdě ve vašem regionu. Rádi s organizací vypomůžeme či doporučíme zajímavé hosty.
  • Pusťte se do darovací výzvy a vyzvěte k darování lidi ve svém okolí. Může to být zábava i motivace k dosažení osobních cílů. Jak může taková výzva probíhat, naleznete v příběhu od Kristiny a Adély – Běh pro vodu nebo v článku Petry.
  • Přidejte se do databáze dobrovolníků, kde posíláme nabídky na konkrétní dobro-práci.

  Pro více informací se obracejte na Helenu Vyhnal Škrdlíkovou – tel.: 733179162, skrdlikova@nadacepropudu.cz