Jak se zapojit?

Jak se můžete připojit k příznivcům zdravé a živé půdy?

Nadace Pro půdu usiluje o to, aby v Česku přibývalo ekologicky obhospodařované půdy a drobných ekofarmářů. Principem svěřování půdy do šetrné péče chráníme půdu před degradací a spekulací. Půdu vnímáme jako živý organismus, kterému je třeba věnovat pozornost. Vidíte to stejně? Zapojte se. Příznivci, dárci, lidé, které spojuje úcta k půdě utváří kruh podpory, který znásobuje dopady nadace a šíří respektující vztah k půdě. Velmi si toho vážíme.

  Darovat finance

  Nadace získává půdu, kterou následně svěřuje do péče drobným ekologickým zemědělcům. Pachtovné z nadačních pozemků slouží k financování činnosti nadace a k nákupu další půdy. Nicméně, vzhledem k cenám půdy jsme ročně schopni z příjmů pachtovného pořídit jen několik hektarů půdy pro jednoho až dva zemědělce. S vaší podporou se do ekologické péče zemědělců může dostat půdy více.

  Proč finančně podpořit Nadaci Pro půdu?

  • Veškeré peníze z darů využijeme na nákup zemědělské půdy pro drobné ekologické zemědělce.
  • Podpoříte praktickou činnost, která reálně chrání půdu před degradací způsobenou nešetrným konvenčním hospodařením.
  • Přispějete k tomu, aby drobní ekologičtí zemědělci měli kde hospodařit a mohli tak produkovat kvalitní zdravé potraviny pro místní lidi a KPZtky.
  • Můžete se na půdu obhospodařovanou nadačními zemědělci kdykoliv přijet podívat a přesvědčit se tak o jejím stavu na vlastní oči.
  • Budeme s vámi pravidelně v kontaktu a informovat vás, jak zemědělci o nadační půdu pečují.
  • Budeme vás zvát na setkání lidí, které spojuje úcta k půdě, kde se můžete seznámit s mnoha odborníky na půdu a krajinu.
  • Podle § 20 odst. 8, zákona 586/92 Sb. o dani z příjmů si můžete dar odečíst z daní.
  • Řídíme se etickým kodexem.

  Číslo účtu: 0218717565/0600 

  Práci Nadace Pro půdu podporuji, protože vidím, co se s děje s krajinou, a nelíbí se mi to. Zemědělství, tedy vzdělávání, ošetřování, kultivace země,  se změnilo ve ždímání maximálních výnosů za každou cenu. Je skvělé, když se lidé o půdu starají  –  a pronájem půdy přes Nadaci je může zbavit jedné z mnoha nejistot a poskytnout stabilní dlouhodobý nájem s velmi rozumnými podmínkami a dlouhým výhledem. Půda v Nadaci je zároveň bezpečně “zaparkovaná” a chráněná před spekulacemi a drancováním.

  Renáta Placková – ekoporadkyně

  Darujte naději na zdravou krajinu a živou půdu

   

  Darovací certifikát

  Ke každému zaslanému daru můžeme vystavit darovací certifikát, který je možné využít jako dárek (vánoční, narozeninový či jiný). Posíláme jej v pdf pro tisk. Prosím, řekněte si o něj při darování – stačí vepsat do poznámky: certifikát.  

  Na kolik metrů čtverečních zemědělské půdy přispíváte?

  • 15 m2 – 300 Kč
  • 25 m2 – 500 Kč
  • 40 m2 – 800 Kč
  • 150 m2 – 3000 Kč

  Darovat půdu

  Chcete půdu, kterou vlastníte, darovat nadaci? Váš dar uvítáme, pokud se jedná o půdu, se kterou budeme schopni smysluplně naložit, tedy ji pronajmout k šetrnému ekologickému zemědělství. Znamená to, že by se mělo jednat o dostatečně velký a přístupný pozemek (pozemky). V ideálním případě již půdu obhospodařuje ekologický zemědělec. V takovém případě získanou půdu pronajmeme dosavadnímu uživateli, bude-li s námi chtít spolupracovat a bude-li splňovat naše požadavky na péči o půdu.

  Pokud je pro účely nadace z nějakého důvodu pozemek nevyužitelný, je zde také možnost, že vám pozemek pomůžeme prodat, peníze z jeho prodeje věnujete nadaci a nadace za ně zakoupí jinou půdu, jejíž využití k nadačním účelům bude možné a smysluplné.

  Z pochopitelných důvodů nemůžeme přijímat dary v podobě spoluvlastnických podílů půdy.

  V každém případě nás, prosím, kontaktujte, probereme konkrétní možnosti daru či prodeje půdy.