Lidé

Jsme lidé, kteří se učí z moudrosti půdy a Země.

 Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace a rozhoduje o všech jejích záležitostech. Má pět členů. Předseda správní rady je Radomil Hradil a místopředsedkyně Hana Bernardová. Jménem nadace jednají samostatně předseda, místopředseda nebo společně dva členové správní rady. 

Radomil Hradil

předseda správní rady

Hana Bernardová

místopředsedkyně

Dozorčí rada

Je kontrolním orgánem nadace. Dozorčí rada zejména dohlíží, zda nadace vyvíjí svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto listinou a statutem nadace, kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků atd. 

Kateřina Kozlová

předsedkyně dozorčí rady

Spolupracují

Pavla Lukešová

fundraising

Helena Škrdlíková

komunikace a PR

Alena Wranová

spojka s AMPI

Kateřina Klimešová

komunikace a fundraising (rodičovská dovolená)