Lidé

Jsme lidé, kteří se učí z moudrosti půdy a Země.

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace a rozhoduje o všech jejích záležitostech. Má pět členů. Předseda správní rady je Miloslav Knížek a místopředseda Radomil Hradil. Jménem nadace jednají samostatně předseda, místopředseda nebo společně dva členové správní rady. 

Dozorčí rada

Je kontrolním orgánem nadace. Dozorčí rada zejména dohlíží, zda nadace vyvíjí svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto listinou a statutem nadace, kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků atd. 

Agnes Murbach

členka dozorčí rady

Kateřina Kozlová

členka dozorčí rady

Spolupracují

Kateřina Klimešová

komunikace a fundraising

Alena Wranová

spojka s AMPI

Alžběta Randusová

půdní průzkumy a poradenství