Lidé

Jsme lidé, kteří se učí z moudrosti půdy a Země.

 Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace a rozhoduje o všech jejích záležitostech. Má pět členů. Předseda správní rady je Radomil Hradil a místopředsedkyně Hana Bernardová. Jménem nadace jednají samostatně předseda, místopředseda nebo společně dva členové správní rady. 

Dozorčí rada

Je kontrolním orgánem nadace. Dozorčí rada zejména dohlíží, zda nadace vyvíjí svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto listinou a statutem nadace, kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků atd. 

Spolupracují

Kateřina Klimešová

komunikace a fundraising 

Alena Wranová

spojka s AMPI

Helena Škrdlíková

komunikace a fundraising  (momentálně na rodičovské dovolené)