Lidé

Jsme lidé, kteří se učí z moudrosti půdy a Země.

 Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace a rozhoduje o všech jejích záležitostech. Má pět členů. Předseda správní rady je Radomil Hradil a místopředsedkyně Hana Bernardová. Jménem nadace jednají samostatně předseda, místopředseda nebo společně dva členové správní rady. 

Radomil Hradil

předseda

Hana Bernardová

místopředsedkyně

Miroslav Kundrata

Dozorčí rada

Je kontrolním orgánem nadace. Dozorčí rada zejména dohlíží, zda nadace vyvíjí svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto listinou a statutem nadace, kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků atd. 

Spolupracují

Kateřina Klimešová

komunikace a fundraising 

Alena Wranová

spojka s AMPI

Helena Škrdlíková

komunikace a fundraising  (momentálně na rodičovské dovolené)