O nadaci

Naší vizí je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím.

Co je posláním Nadace Pro půdu?

Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme.

 • Osvětou zvyšujeme povědomí široké veřejnosti o tématech spojených s přístupem k půdě.
 • Svěřujeme nadační půdu zemědělcům, kteří o ni pečují tak, aby ji zachovali zdravou, živou a úrodnou. Vytváříme tím vhodné podmínky pro stávající i nové zájemce o šetrné způsoby hospodaření.
 • Nadační půdu získáváme nákupem i darem.
 • Spolupracujeme se spřízněnými lidmi a iniciativami zabývajícími se tématem ochrany a přístupu k půdě.

Členové nadace se zástupci Bemagra u jabloně, kterou Nadace Pro půdu vysadila při příležitosti svého vzniku v roce 2016. (Bemagro, 2019)

Jak nadace vznikla?

Nadace Pro půdu se zrodila z úvah o tom, co je a není dobré pro půdu, která má sloužit k produkci kvalitních potravin, aniž by ztrácela svou úrodnost. První úvahy byly v užším kruhu zakladatelů kolem Miloslava Knížka, tehdejšího majitele Bemagra, rozvíjeny v roce 2013. V následujícím roce pak získávaly na konkrétnosti a zároveň se náš kruh rozrůstal. V roce 2015 se již pracovalo na reálné podobě nadace a jejím založení a 5. ledna 2016 se konala ustavující schůze. Základem se staly pozemky – nejprve to bylo 200 hektarů – které nadaci daroval Míla Knížek. Tím začala naše činnost ve prospěch půdy, ale také těch, kdo na ní ekologicky hospodaří či chtějí hospodařit, abychom my ostatní měli zdravé potraviny – a zdravou půdu, neboť o tu jde především.

  Čím je pro nás půda?

  Co pro nás půda znamená? Jak vnímáme její vlastnictví? Proč je důležitý přístup k půdě pro ekologické zemědělce?

  Přečíst více…

   Lidé

   Kdo jsou lidé, kteří tvoří Nadaci Pro půdu? Jaký je jejich pohled na půdu a krajinu a čemu se věnují?

   Přečíst více…

    Dokumenty

    V této sekci najdete naši Nadační listinu, výroční zprávy a také odkazy na informační materiály a zmínky o nadaci v médiích.

    Přečíst více…