Aktuality

Access to Land: Půl rok s tématy o přístupu k půdě

Neformální evropská síť Access to land network (A2LN), která sdružuje více jak 12 organizací věnujících se přístupu k půdě (A2L) včetně Nadace Pro půdu, organizuje od ledna do června webináře pro všechny příznivce férového přístupu k půdě a ekologického zemědělství. Aktuální trendy a zajímavosti pro zemědělce i veřejnost chystá A2LN sdílet formou webinářů, které budou probíhat každou poslední středu v měsíci. Vstup je otevřený všem, kteří si chtějí poslechnout, co se děje v téhle oblasti nového. Webináře jsou organizovány v rámci projektu Erasmus+ “Setting up a Learning Platform for farmers Access’ to Land”.

Nahlásit svou účast můžete přes tento odkaz.

Témata:

1. How to assess environmental, social and economic impact of agroecological farms  – středa 27. ledna 15:00 – 17:00

2. Crowdfunding and fundraising: how to campaign for large crowdfunding beyond the farm community – středa 24. února 15:00 – 17:00 

3. Access to land for agroecological farming: a guide for setting up a land initiative and developing a land strategy  středa 24. března 15:00 – 17:00 

4. The process of buying farmland: do’s and don’ts –  středa 28. dubna 15:00 – 17:00 

5. The process of buying farm buildings that come with the land –  středa 26. května 15:00 – 17:00 

6. How to deal with farmland/farm building donations? –  středa 16. června 15:00 – 17:00 

První seminář zaměřený na hodnocení environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů agroekologických hospodářství proběhne již tuto středu.

Budou představeny různé metody hodnocení z Francie a Katalánska ECODIAG, DIALECTE, Diagnostic of Peasant Agriculture/FADEAR a z Německa Richtig Rechnen od Regionalwert AG zaměřená na ekonomické zhodnocení. Přínosy a využití metodických hodnocení ekologických farem představí přímo ti, kteří je sami používají a pomáhali vyvíjet a zkoušet. Všechny prezentované metodické nástroje a hodnocení budou zahrnuty i do chystané publikace “Farm impact assessment”.