Aktuality

Biostatek v roce 2021: vystoupení z EZ i prvotřídní seno pro ovečky

V minulém roce se Vojtovi Veselému dařilo. Jak sám také hodnotí: ,,Loňská sezona proběhla přebytkově a pohodlněji, než kterékoli předchozí. Bylo stále co řešit, čemu se věnovat, sem tam jsme nestíhali, klasika. Celkově je provoz farmy stále snazší a jednotlivé procesy postupně zabírají méně a méně času a úsilí. Na farmě je stále bezpečněji, ať už kvůli osvětlení nebo že tu máme uklizeno a věci na svých místech.”

Vojtěch Veselý hospodaří na 2.83 hektarech nadační půdy. Tyto pozemky jsme zakoupili do nadace v roce 2018. 

Největší změnou ve fungování Biostatku, která ovlivní i spolupráci s nadací, je vystoupení z ekologické certifikace spojené s byrokratickými požadavky. To neznamená, že by se v péči o půdu a Vojtěchovy ovce něco změnilo, naopak chce tímto krokem Vojta přiblížit Biostatek ještě více jeho odběratelům, podílníkům KPZ a prostě spotřebitelům. Kontrolu ekologickou certifikační organizací nahradí systém participativní kontroly kvality. Pokud ho neznáte, přečtete si o něm třeba tady. 

Kromě zákazníků biostatku a okolních farmářů bude i Nadace Pro půdu součástí této participativní kontroly a bude nadále garantovat šetrnou péči o půdu podle našich hodnot a doporučení. Konkrétní podobu této participativní kontroly budeme vyvíjet a testovat ve Valči tento rok.

Biostatek Valeč prodává své výrobky formou komunitou podporovaného zemědělství – KPZ. Konkrétně vozil mléčné výrobky do KPZ Kladno, na KPZ Třináctku, KPZ Mezi domy, Malostranskou KPZ a do spolkového obchodu Obživa. Lidé mohli ochutnávat zejména jeho mléčné výrobky, dále jehněčí a výrobky z biostatkových výpěstků i darů sadu, a to od dubna do října. ,,Podíly byly nejbohatší za celou čtyřletou historii s kápézetkami; počet závozů nejvyšší.

Proměnou prošla také stodola, která po potřebných úpravách může ubytovat i stohlavé stádo oveček. Stodola slouží i jako sklad sena. Seno se minulý rok obzvlášť povedlo – podařilo se ho nasušit dostatek na celé zimní období a v dobré kvalitě. ,,V posledním reportu Nadaci jsem o soběstačnosti v seně bez dalších dvou tří hektarů pochyboval. V roce 2021 se buď nestandardně vedlo, nebo jsem měl konečně dost slunných dní a stroje se rozsýpaly méně. Nikdy v minulosti jsem nekrmil zelenějším, voňavějším a načechranějším senem.“

Když budeme sledovat zemědělský koloběh dále, dostaneme se k hnoji. ,,Trojzubými vidlemi Krumpholz přeházím cca 36 tun sena a hnoje ročně. Pak traktorem se svými vidlemi a valníkem odvážím hnůj dolů k zahrádce, kam po dvou letech kompostování přijde do záhonů.” Předloňský hnůj použije Vojta do skleníku, který teď nově postavil ze starých oken. Zahradu v tomto roce plánují celkově zvětšit a to nás moc těší. Věřím, že když si prohlédnete fotografie, potěší vás rozšíření této rozmanité nádhery taky.

V neposlední řadě je Biostatek místo, kde se po celý rok pohybuje různé množství dobrovolníků, přátel, dětí i dalších zvědavců. Biostatek postupně navštívilo 800 školních dětí z Karlovarského kraje na EVVO programy. Dále v průběhu roku a s podporou MPSV proběhlo pět pětidenních stáží v sociálním podniku Biostatek. Od března do listopadu se faremních činností účastnili Alex ze Španělska a Antoine z Francie během své ESC mobility. Závěrem připomínáme, že Biostatek byl součástí festivalu Povaleč – a to je i skvělá příležitost se přesvědčit, jak to na Biostatku vypadá, vlastníma očima.