Aktuality

Biostatek Valeč hospodaří na nadačním

V průběhu roku 2018 Nadace Pro půdu  zakoupila 2,8 hektaru pozemků v obci Valeč, na nichž hospodaří Vojtěch Veselý se svým Biostatkem Valeč.

Kvůli komplikacím s půdní držbou byl Biostatek v nejistotě, Nadace Pro půdu tak dnes poskytuje Vojtovi Veselému jistotu půdní držby pro jeho chov ovcí, produkci ovčích produktů, pěstování ovoce a zeleniny a nejrůznější experimenty, ale také na realizaci vzdělávacích programů pro děti či podporu zahraničních dobrovolníků v hledání jejich cesty životem.

Vojta Veselý, Biostatek Valeč

Biostatek hospodaří v režimu ekologického zemědělství a Vojta Veselý je jedním ze zemědělců, kteří se snaží posouvat hranice možného a kromě péče o půdu se angažuje v nejrůznějších iniciativách směřujících k větší udržitelnosti a funkčnosti malého agroekologického zemědělství.

V Nadaci jsme rádi, že můžeme právě takové zemědělce alespoň tímto způsobem podpořit v jejich záměrech.