Aktuality

Co nového na Biostatku Valeč?

V prosinci se Jan Valeška jako zástupce Nadace Pro půdu zúčastnil certifikační kontroly ekologického zemědělství na biostatku Valeč. Jak se Vojtěchovi Veselému daří? To vše se dozvíte v krátkém shrnutí.

Vojtěch Veselý se zabývá zejména chovem ovcí a zpracováním ovoce ze sadu. Na biostatku nechybí ani včelín či bylinková zahrádka.

Vojtěch hodnotí tohle období takto: Máme v podstatě sklizeno a nastává období klidu, kdy akorát krmíme ovce senem, zrním a siláží z jablečných výlisků po moštování. Stádo je ve stavu jako nikdy v minulosti, žádné prašivé nebo vychrtlé. Z letošních jehňat zařazuji do chovu 6 dcer Savoye. Letos nakrýval plemeňák Wilson.

Bahnění ovcí očekávají kolem 19. února, první závoz sýra do Prahy kolem 19. dubna. Následně dodává: Snažím se vymyslet, jak i během laktace mít možnost se odsud byť na pár dní hnout, protože jinak je to na zbláznění.

V prosinci na biostatku sklízeli vosk ze starých pláství, který využívají následně pro vlastní potřebu nebo na prodej podílníkům v KPZ. Vosk se sklízí jako ochrana před zavíječem voskovým, který je snad jako jediný hmyz schopen trávit včelí vosk a klade vajíčka zejména do starých pláství.

Co se týče sena, Vojtěch vypráví s povzdechem: Příští rok opět nebudeme soběstační v seně, poněvadž nemáme dostatek pozemků. Polepším se oproti letošku: budu mít o kus seníku víc, mám víceméně všechny stroje pro sklizeň, sušení i odvoz. Jen pozemky chybí.

V termínu 15. 12. proběhla certifikační kontrola od organizace Biokont. Za nadaci se kontroly účastnil Honza Valeška. Podle papírů Vojta hospodaří v souladu se zákonem, dle pohledu jsou zvířata zdravá a jak Honza Valeška dodává, s jiskrou v oku. Jediný oficiální problém byl právě plemenný beran Wilson, na kterého Vojta nemá papíry. Jak sám říká, český chovatel vyběhal papíry na jeho bratra, ale na Wilsona už ne

Jinak se Vojtěch Veselý dále zasazuje o vznik širší místní skupiny komunitou podporovaného zemědělství, se kterou chce do budoucna nastavit režim participační kontroly kvality – PGS. To znamená, že kontrola, zda hospodaří ekologicky, probíhá za přítomnosti spotřebitelů – podílníků, jiných zemědělců a dalších zainteresovaných skupin, jako je například nadace.

A tak přejeme Biostatku v novém roce, ať vše roste, ovečky prospívají, sýry správně zrají a komunita je aktivní.