Aktuality

Co přinesl rok 2019?

Loňský rok byl bohatý. Přinesl několik výzev, které nás posunuly dál v naší činnosti, a také jsme začali pracovat na nových projektech. Těšíme se na to, co přinese rok 2020 a doufáme, že to bude příznivý rok pro půdu i pro nás všechny.

Významné momenty roku 2019:

  • Během druhé poloviny roku 2019 došlo ke změně majitele statku Bemagro, který obhospodařuje většinu nadačních pozemků. Tato změna přinesla ukončení biodynamického způsobu hospodaření, s tím že farma bude nadále fungovat v ekologickém režimu. V souvislosti s touto změnou jsme se podrobně zabývali podmínkami péče o půdu v nové pachtovní smlouvě.
  • V rámci péče o nadační půdu jsme zahájili spolupráci s Alžbětou Randusovou, která bude zajišťovat vyhodnocování kvality půdy a půdní poradenství pro nadační zemědělce.
Rybník v Malontech
  • Podíleli jsme se také na přípravě dokumentu „Rádce pro zodpovědné vlastníky“, který na základě mnoha podnětů vytvořila Nadace Partnerství.
  • Významným okamžikem roku 2019 byl podpis kupní smlouvy na pozemky budoucí inkubační farmy Konipas, která bude sloužit pro praktické vzdělávání začínajících zemědělců v oblasti ekologického zemědělství. O tomto projektu vás budeme průběžně informovat. Představíme vám ho mimo jiné formou video medailonku, který se v červnu natáčel v režii Barbory Kinkalové. Premiéra bude na jaře tohoto roku.
Natáčení videa k farmě Konipas
  • Během léta jsme spustili malý průzkum na téma „Jaký máte vztah k půdě?”. Jeho výsledky naleznete zpracované v infografice . Dotazník je stále otevřený pro všechny zájemce o zapojení.
  • Prostřednictvím organizace AMPI jsme se stali součástí mezinárodního projektu “Setting up a Learning Platform for Farmers’ Access to Land” mezinárodní sítě Access to Land. První fází byla analýza silných a slabých stránek zapojených organizací, která bude podkladem pro další fázi projektu, ve které se organizace budou od sebe navzájem učit.
Adéla a Kristina doběhly půlmaraton, jehož prostřednictvím vybraly 40 000 Kč pro nadaci.
  • Kristina a Adéla z Nadace Via běžely půlmaraton jako dárcovskou výzvu pro podpoření činnosti Nadace Pro půdu. Tímto způsobem získaly pro Nadaci rekordní částku 40 000 Kč. Celkově nám za celý rok přispělo 110 dárců. Vážíme si toho.
  • O Vánočních svátcích odešla na druhý břeh Taťána Fisherová – členka dozorčí rady a naše velká příznivkyně. Cítíme bolestnou ztrátu, ale také velkou vděčnost, že jsme se s ní mohli setkávat. Děkujeme Vám, Táňo.