Aktuality

DAR PŮDY – ohlédnutí za prožitkovým setkáním v propojení s kmenem KOGI

Na začátku září se sešlo 25 lidí na víkendové akci DAR PŮDY. Na setkání je nepřilákal osobní rozvoj, příslib zábavy či pohodlí, ale možnost věnovat svou pozornost tématům, která nás přesahují – půdě, vodě, krajině, ve které žijeme. 

Tento víkend vznikl díky spolupráci tří organizací – místo a některé přednášející zajistila Permafarma Jagava ve Veselici, komunikaci s kmenem KOGI zastřešuje Monika Michaelová z nadačního fondu Mosty – Puentes, a organizační zajištění akce a poradní kruhy zastřešila Hanka Bernardová z Nadace Pro půdu.

Po pátečním vzájemném seznámení jsme v sobotu měli možnost nahlédnout na půdu různými úhly pohledu – dopoledne jsme s Janem Vopravilem z VÚMOPu zkoumali půdu exaktním vědeckým způsobem, odpoledne jsme si povídali s Daliborem Tomko o regenerativním zemědělství a důležitosti života v půdě. Večer po poradním kruhu proběhlo online propojení s Mamo Awisenem z kolumbijského kmene KOGI a povídání s Monikou Michaelovou o návratu k přírodní moudrosti. 

V neděli ráno jsme se s Jirkou Malíkem z projektu Živá voda věnovali vodě v krajině, protože ta k půdě neodmyslitelně patří. Následně se pokračovalo tvůrčí činností, kdy se účastníci propojili do skupinek pracujících na přítomných nápadech a projektech. V průběhu celého víkendu byl tedy prostor nejen nasát nové informace, ale také sdílet přítomné zkušenosti, otázky a nápady účastníků během poradních kruhů či tvůrčích skupinek.

Některé z hlavních myšlenek, které si odnášíme:

  • Regenerativní zemědělství je založeno na vytváření podmínek pro život v půdě. Jak toho docílit? Pomocí následujících principů: 1. půda je stále zakrytá (plodiny, meziplodiny, mulč, trvalé travní porosty atd.), 2. fotosyntéza probíhá po co nejdelší část roku (zelené listy), 3. rozmanitost (různé plodiny, pastva zvířat), 4. bezorebnost (minimální zpracování půdy – ochrana půdního biomu)
  • Přítomnost hub je známkou pokročilých ekosystémů.
  • Krajina potřebuje obnovení malého oběhu vody. Jak je možné jej podpořit? 1. návratem vodních ploch (meandry, mokřady, údolnice), 2. zvětšením objemu zádrže vody v krajině, 3. snížením rychlosti odtoku vody z krajiny (zrušení odvodňovacích meliorací, obnova původních koryt), 4. zvýšením podílu zeleně v krajině (remízy, větrolamy a jiné prvky, které vodu zadrží), 5. transformací zemědělství (zdravá půda zadržuje vodu jako houba)
  • Poselství kmene KOGI je o rovnováze a vzájemné výměně (nejen si brát, ale také vracet přírodě a Zemi), o důležitosti vyrovnané mysli (je-li naše mysl v chaosu, tvoříme chaos i ve vnějším světě, a naopak vyrovnaná čistá mysl tvoří harmonický svět) a také o významu harmonických vztahů mezi lidmi a zejména mezi mužem a ženou, které se odrážejí ve stavu našeho světa.

Na závěr sdílíme komix, který vznikl v jedné ze skupinek nedělní tvůrčí dílny (za finální grafické provedení děkujeme Evče Šrajerové).