Aktuality

Dar půdy – prožitkové setkání v propojení s kmenem KOGI

Zdroj: setkání s KOGI 2022 (Nadační fond Mosty Puentes)

Nadace Pro půdu, Nadační fond Mosty – Puentes a Farma Jagava ve Veselici zvou na setkání věnované půdě v propojení s Kogi.

Skupina putujících Kogi přijela na začátku července a odjíždí už na začátku září. Své učení předávají lidem u nás, abychom je navzájem sdíleli a vytvořili změnu sami. Oni to za nás neudělají. A to je jejich výzva pro nás. Abychom si uvědomili svou sílu, svou moudrost a schopnost navracet svět do rovnováhy. Ačkoliv s námi tentokrát budou jen prostřednictvím krátkého filmu a online hovoru, tuto výzvu rádi přijímáme a svoláváme poradní a prožitkové setkání s praktickými výstupy na téma LIDÉ, PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ – vztah člověka s půdou, obnova společenství, péče o krajinu a obživa.

Kdy: 9. – 11. září 2022

Kde: Permafarma Jagava ve Veselici (Veselice 16, 294 04, okres Mladá Boleslav)

Zveme vás:

 • hospodáři, zemědělci, farmáři, pro které je práce s půdou denním chlebem
 • kdo pečujete o svůj kousek půdy a hledáte cestu, jak být v souladu s přírodou
 • učitelé, politici, zastupitelé, odborníci, kteří svou prací přímo či nepřímo ovlivňujete stav půdy a krajiny
 • kdo cítíte volání být přítomni na tomto setkání

Půda, hlína, voda jsou ekonomické zdroje, anebo orgány živé planety? Samozřejmost, anebo dar? Jaký k nim máme vztah? Bereme si z nich, co potřebujeme, a těžíme je jako zdroje, nebo dokážeme i dávat, vracet něco zpět jako náš dar a poděkování za obživu? Je to vztah jednostranný, nebo vztah vzájemný a vyvážený? Jak s tím vším souvisí kvalita našeho života?

Během setkání budeme sdílet své zkušenosti a společně se inspirovat v umění péče o půdu a o zemi tak, abychom se mohli vrátit do souladu s přírodou a uměli tuto rovnováhu udržovat.

Čeká nás:

 • rozvíjení schopností vnímat půdu a krajinu
 • sdílení zkušeností a vzájemná inspirace
 • poradní kruh a sněm
 • tvoření spojenectví a kontinua v každodenním životě

Setkáním budou provázet:

 • Tomáš Franěk (Permafarma Jagava)

Zakladatel a spolutvůrce farmy Jagava – místa inspirovaného principy permakultury, biodynamiky, agrolesnictví, kde je pečováno o Zemi i o lidi, kde se pěstuje zdravé jídlo, rozvíjí truhlářské a kovářské řemeslo, a zároveň kreativního prostoru pro setkávání, sdílení a učení v souladu s vesmírnými zákony.

 • Monika Michaelová, Nadační fond Mosty – Puentes

Velkou inspirací a podporou pro mou práci obnovování naší původní duchovní tradice jsou mi domorodí lidé kmene Kogi. U nich jsem se od roku 2011 učila a předali mi linii krajinné práce. Na setkání nás provedu vytvořením sněmu, jeho původní funkcí, abychom přijali a pochopili obraz krajiny. Abychom pochopili, co můžeme a máme každý z nás udělat, aby byla naše krajina zdravá. A my také.

 • Hana Bernardová, Nadace Pro půdu

Věřím, že my lidé máme možnost vytvořit na Zemi ráj – společenství všech bytostí, které žijí v souladu s Životem. Zasazuji se o šetrný vztah člověka k půdě a zemi. Také mě zajímá, jak vytvořit fungující společenství založené na opravdové komunikaci a spolupráci. Věnuji se provázení poradních kruhů, které pomáhají vytvořit bezpečný prostor pro vzájemné propojování, porozumění a sdílení.

Hosté:

 • Jan Vopravil (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy – praktická ukázka na poli, jak vnímat půdu a její kvalitu, vztah mezi kvalitou půdy a vodou v krajině)
 • Dalibor Tomko (povídání o regenerativním zemědělství, regenerativní pastvě, obnově života v půdě, plošné zádrži vody v krajině, bio-kompletní komposty…)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Spolu s námi budou v online spojení: Mamo Kunshemakú Kakamukua Nuguetuga je léčitel, Mamo Awisen Awimakú Kakamukua Nuguetuga pracuje s aktivací mysli a její očistou, Saga Mawekūn Shenshina Ulaka pracuje s hlasem a hudebními nástroji pro propojení s veškerým životem. Mamo Rumazhi Kakamukua Sundekama je mladý 23 letý muž, který přemosťuje tradiční kulturu a vliv naší civilizace. Jsou z rodiny Mamo Shibūlata, který je jedním z aktérů filmu Aluna.

Kogi:

Kogi jsou potomci staré civilizace. Země je pro ně živá bytost, Matka a lidi jsou její děti. Žili dlouhodobě v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejich horský domov umírá, hory vysychají. Příčinu vidí ve vychýlení světa z rovnováhy tím, jak jsme se vychýlili z rovnováhy přírodních zákonu my lidé. Kogi nás chtějí naučit, co můžeme dělat, abychom se dostali zpět do rovnováhy a naučili se s nimi ji udržovat. Říkají, že nemůžou dál napravovat svět sami. Potřebují předat učení jak zastavit destrukci a začít žít v rovnováze. Bude je někdo poslouchat? Může několik desítek tisíc lidí bez ekonomického a politického významu změnit svět sedmi miliard? Už na první pohled absurdní představa. Ale co když mohou?


Praktické informace:

 • Začneme v pátek (9. 9.) v 18 hodin poradním kruhem a rozloučíme se v neděli mezi 15 – 17 hodinou.
 • Ubytování je zajištěno ve sdílených pokojích, případně na karimatkách ve společném prostoru nebo ve vlastním stanu na pozemku.
 • Bude zajištěno vegetariánské jídlo.

Cena:

 • příspěvek na organizaci (2000 Kč)
 • ubytování + jídlo (sdílený pokoj 1280 Kč/2 noci, vlastní karimatka a spacák – 700 Kč/2 noci, stan – 400 Kč/2 noci + 1000 Kč/jídlo na 2 dny)
 • dobrovolný dar pro NF Mosty – Puentes. Pokud to budete cítit, je možné darem podpořit činnost NF a Kogi, více na www.mosty-puentes.cz.

Máte volání přijet? Napište nám na adresu: hanaber@hotmail.com. Hanka vám pošle podrobnější praktické informace a domluví s vámi vše potřebné.

Těšíme se na setkání a na tvoření toho, co obnovuje rovnováhu!