Aktuality

Jak dopadl běh pro vodu?

V říjnu a listopadu se rozhodla Kristina a Adéla uběhnout půlmaraton jako dárcovskou výzvu pro Nadaci Pro půdu. Co tento běh přinesl? Částkou 41 100 Kč přesáhl svůj původní cíl 35 000 Kč, holky zvládly uběhnout půlmaraton a půda dostala větší šanci dostat se do šetrné a ekologické péče k zodpovědným zemědělcům. Děkujeme všem zapojeným dárcům a také Adéle a Kristině, že si vybraly Nadaci Pro půdu. Proč se do výzvy pustily naleznete v minulém článku Dárcovská výzva: Běžíme pro vodu.

O této dárcovské výzvě:

A jak voda souvisí s půdou? Proč běh pro vodu?

Stav půdy odráží, kolik je vody v krajině. Zdravá půda plná humusu totiž funguje jako velká houba, postupně zasakuje vodu a tvoří tak zásoby podzemních vod, které později znovu poslouží rostlinám, živočichům i lidem. Naopak vyčerpaná půda, která má utužené podorničí a nízký obsah humusu, vodu není schopna pojmout. Ta pak rychle odteče z krajiny i s nejúrodnější ornicí na povrchu. Vsakovací schopnost půdy poté dále klesá a snižuje se hladina podzemních vod.

Zapojte se také do dárcovské výzvy!

Slavíte narozeniny, chcete si splnit dlouholetý sen a potřebujete podporu ostatních, chcete si založit nový návyk – ve všech těchto případech může dárcovská výzva přinést motivaci, podporu ostatních, zábavu a také pozornost druhých k tématu, na které chcete upozornit. Pokud vás trápí třeba stav české krajiny, půdy a nebo nám prostě jen fandíte, zkuste zorganizovat dárcovskou výzvu pro Nadaci Pro půdu. Rádi vám se vším pomůžeme.

Více o dárcovských výzvách na Darujme .cz