Aktuality

Jak se dařilo nadačním zemědělcům v roce 2023?

Přečtěte si pár řádků ke každému nadačnímu zemědělci. Co se v roce 2023 na nadačních pozemcích událo?

Centrum Konipas a Rodinná farma Lukava:
V listopadu se dokončily na Konipasu všechny výsadby a krajinné prvky, jak byly navrženy ve faremním plánu. Realizace těchto krajinných úprav trvala téměř tři roky a celkově se vysadilo přes 2080 stromů a keřů do sadu, stromořadí a remízů. Rosenbaumovi také vybudovali dvě tůně. Konipas začínal na velké prázdné louce, teď se na pozemcích nachází různorodá krajina se stromy, políčky, výběhy pro dobytek či třeba včelími úly. V minulém roce se také uskutečnily půdní analýzy od rakouské laboratoře Bodenokologie, na základě kterých Rosenbaumovi půdu dále zúrodňují. S Rosenbaumovými jsme se potkali na sklonku minulého roku na správní radě, protože celý tým Centra Konipas čeká redefinice záměru po 5 letech od zahájení projektu.

Biostatek Valeč:
V minulém roce jsme Biostatek navštívili v rámci přízniveckého setkání, na kterém proběhla i nadační vizita s tzv. participativní kontrolou hospodaření farmy a zpracování produktů. Této akce se účastnili biostatkoví podílníci, další zemědělci, členové nadace i “odborný garant” za Nadaci Pro půdu Jirka Prachař. Reportáž z celého setkání naleznete pod tímto odkazem. Tento rok Biostatek čekají velké věci – Vojta plánuje například začít s chovem slepic, rozšířit svůj tým a do budoucna začít se zeleninou.

Farma Malonty
V roce 2023 jsme v Malontech byli několikrát. Hlavně z toho důvodu, že se snažíme některé lokality s větší rozlohou rozdělit krajinnými prvky na menší půdní bloky. K tomuto účelu spolupracujeme s ekologem Martinem Střelcem na studii krajinných prvků pro dvě vybrané lokality. V roce 2024 zde proběhne příznivecké setkání Nadace Pro půdu.

Spolek ZAzemí:
“V našem sadu se v roce 2023 neudálo nic zvláštního a přece jsou dny v něm strávené tak zvláštní,
vzácné a uspokojivé, prosté a zároveň výjimečné.”

S dětmi z Koberovské ZŠ dosadili pár stromů a keřů, o stávající stromy se starali – zalívali, výchovně řezali, postřikovali proti mšicím kopřivovými výluhy a přihnojovali. Do sadu umístili berličky pro dravce a vykopávali staré pařezy, které pak používali na topení při přespávání v sadu či sušení ovoce v polní pekárně. Nadace Pro půdu navštívila sad v červnu při akci kosení.

Rodinné hospodářství Raisovi:
V minulém roce se podařilo přidat k nadačním pozemkům 6,5 hektarů v obci Vítězná, na kterých budou hospodařit manželé Raisovi. Od roku 2024 jim je k dispozici cca 5 ha z celkové výměry zakoupených pozemků (na zbylé ploše je již zaseta plodina předchozím zemědělcem – po sklizni bude i tato půda přenechána Raisovým). Na pozemcích také probíhají pozemkové úpravy ve spolupráci s obcí. Říčka, která přes pole prochází, by měla být zmeandrována a pozemky zceleny do jednoho či maximálně dvou bloků.