Aktuality

Jaký byl rok 2020 v Nadaci Pro půdu?

Svěřování půdy ekologickým zemědělcům:

Na nadačních pozemcích nadále hospodaří tři farmy – Biostatek Valeč, Biostatek Bemagro a Farma Lukava s projektem Vzdělávací centrum Konipas.

Ovce a včelín na Biostatku Valeč

Biostatek Valeč – v roce 2020 proběhly za nadaci dvě návštěvy Valče, první v červnu a druhá v prosinci při příležitosti kontroly ekologické certifikace. Vojtěch Veselý se stará o své stádo dobře, zvířata jsou velmi zdravá a v dobrém stavu. Stejně je na tom půda. Vojtěch rozvíjí místní komunitu, které také prodává své sýry, klobásky či produkty ze sadu.

Květnové seznamování s novým ředitelem a kontrola stavu půdy na nadačních pozemcích v Bemagru.

Biostatek Bemagro – obhospodařuje největší část nadačních pozemků. V roce 2019 došlo ke změně majitele a tak byl rok 2020 ve znamení seznamování se s novým vedením, majitelem i s novými poměry na farmě. V této souvislosti došlo na farmě ke změně hospodaření od biodynamického k čistě ekologickému. Na konci roku 2020 farma opět změnila ředitele, takže v tomto roce nás čeká znovu budování vztahů a prosazování nadačních podmínek péče o půdu (za podpory odborníků na půdu jako je Ing. Jan Vopravil nebo Ing. Jaroslav Záhora).

Listopadové sázení lipové aleje na nadačních pozemcích na Konipasu.

Farma Lukava / projekt KonipasVzdělávací centrum Konipas v areálu farmy Lukava ušlo v tomto roce velký kus cesty. Zatímco v lednu se Konipas nesl ještě ve znamení záměrů, na konci roku jsou již viditelné první konkrétní výsledky: na pozemcích je zoráno, postavené první provizorní zázemí pro stážisty v podobě maringotky, u soudu se nyní zapisuje právnická podoba centra (zapsaný ústav) a v březnu nastoupí první stážisti, kteří se přihlásili přes Farmářskou školu v průběhu druhé poloviny roku 2020. 

Nové žádosti o půdu: V roce 2020 jsme nezískali žádnou novou půdu. Hlavním důvodem byla finanční náročnost zakoupených pozemků pro centrum Konipas. Zbylé finanční prostředky jsme se rozhodli ušetřit pro budoucí nákupy půdy. U dvou letošních zájemců o půdu se ukázala výhodnější jiná varianta – vlastnění pozemku místní komunitou či spolkem, a ostatní žadatelé jsou ve fázi hledání pozemku nebo zjišťování možnosti odkupu.

Organizační změny:

Členství ve spolku DEMETER CS: V minulém roce byl založen spolek DEMETER Česko & Slovensko – československá odnož celosvětového biodynamického hnutí. Protože s biodynamickými principy souzníme, stala se nadace členem spolku.

Personální změny: Z dozorčí rady odešla Agnes Murbach, která byla členkou od samého počátku založení nadace. Za její působení v nadaci jí moc děkujeme. Dále s námi již nespolupracuje půdařka Alžběta Randusová. Noví členové dozorčí rady jsou Jaroslava Kříhová a Peter Veselý.

Fundraising:

Přijaté dary využíváme podle účelu, na který byly darovány – buď rozšiřují disponibilní finanční zdroje na nákup pozemků, nebo jsou používány na rozvoj Vzdělávacího centra Konipas. 

Celkem jsme přijali 343 792 Kč darů, z toho 239 012 Kč na Přístup k půdě pro drobné ekologické zemědělce a 104 780 Kč na rozvoj Konipasu.

dav

Další události:

  • V průběhu celého roku jsme se účastnili Fundraisingového akcelerátoru FRIN, v závěrečných prezentacích jsme obhájili dvě bronzové medaile.
  • Od března máme nové webové stránky (nadacepropudu.cz).
  • Těsně před začátkem celé koronakrize proběhlo historicky první setkání s nadačními příznivci v kavárně Prostor 39. Hlavním programem byla premiéra filmu o Vzdělávacím centrum Konipas a povídání s jejími tvůrci.
  • Jaro a léto bylo ve znamení kampaně na Vzdělávací centrum Konipas, která skončila úspěchem – podařilo se vybrat 100 000 Kč na maringotku, ve které od března budou přebývat první zemědělští stážisti.
  • I letos se našla dobrodružná duše, která realizovala dárcovskou výzvu ve prospěch Nadace Pro půdu. Byla jí Petra Vymětalíková a podařilo se jí s podporou přátel a dárců měsíc otužovat. Vybraná částka byla 36 376 Kč.
  • Během letních měsíců jsme realizovali rozhovory s jednotlivými členy týmu Nadace Pro půdu o vztahu k půdě a jejich názorech na aktuální stav zemědělské krajiny.
  • Na podzim se 90 lidí pustilo do aktivit s půdou – Půda v denním životě. V tomto programu přihlášeným po dobu dvou měsíců přicházela inspirace, jak se více propojit s půdou, a tipy na různé odborné i popularizační texty o vztazích v půdě.
  • I přes letošní karantény se nám podařilo vyrazit na několik akcí – v únoru to bylo setkání zemědělců a spotřebitelů Mrkev v zimě, zastoupení jsme měli na Úvodním semináři o biodynamice, prezentovali jsme naši výstavu v rámci Jednoho světa Uherské Hradiště a potkat jste nás mohli také na Vinobraní Kačina.

Tak přejeme úrodný a pospolitý rok 2020. Jsme zvědaví, co nového přinese.