Aktuality

Loňská úroda v Nadaci Pro půdu – shrnutí roku 2021

Co jsme loni zaseli a jaká úroda z toho vzešla? Podívejte se na hlavní události Nadace Pro půdu za rok 2021.

Co se týká vyhlídek na rok 2022, čekají nás výsledky půdních analýz a příprava doporučení pro hospodaření v Bemagru, koupě pozemku pod sadem pro spolek ZAzemí v Českém Ráji a jsme zvědaví, kdo přibude do rodiny nadačních zemědělců. Určitě si rezervujte v diáři datum 9. dubna, kdy proběhne již tradiční nadační příznivecké setkání, tentokrát v novém sadu v Loučkách u Turnova.

Minulý rok byl bohatý na spolupráci s novými lidmi i organizacemi. Uvařte si kafíčko a přejeme příjemné čtení.

V květnu jsme se potkali naživo na Rozkvetlé procházce centrem Konipas. Trasa s různými stanovišti ukázala dětem i dospělým, jak bude centrum Konipas časem vypadat. Tím také odstartovala kampaň Rozkvět krajiny a nových zemědělců, ve které se podařilo vybrat 25 000 Kč na konipasí výsadby stromů a keřů.

Podívejte se na video z procházky po Konipasu.

V červnu jsme navštívili Vojtu Veselého z Biostatku Valeč na jeho setkání přátel a kpz podílníků. Bylo tam krásně.

Velkou událostí bylo finále cen SDGs Asociace společenské odpovědnosti, kde jsme se umístili mezi TOP 8 nejlepších projektů. Na základě toho si nás vybrala Hello Bank! do projektu Hello Země, kde jsme se v hlasování zaměstnanců umístili na 3. místě s odměnou 423 000 Kč. Tuto částku jsme použili na další splátku nákupu pozemků pro Centrum Konipas.

Mnoho energie a úsilí jsme věnovali nadační půdě svěřené farmě Bemagro. V loňském roce jsme společně s Bemagrem zahájili spolupráci s poradenskou firmou Czech Organics a dalšími odborníky, jejímž výsledkem budou doporučení pro optimální hospodaření s půdou na farmě. Zároveň jsme také začali spolupracovat s Hankou Kýbusovou (bývalou agronomkou Bemagra), která je nyní spojkou mezi nadací a Bemagrem přímo v místě. (na fotce vpravo dole)

Dále jsme se účastnili a přednášeli na Symposiu živého zemědělství (AMPI), konferenci Zpátky k jídlu (Slušná firma), knihovnické konferenci Udržitelnost v knihovnách či workshopech mezinárodní sítě pro přístup k půdě Access to Land.

Závěr roku se nesl ve znamení kampaně SVOBODU SADU, která vznikla s cílem vybrat zbývajících 150 000 Kč na koupi 1 hektaru průmyslového sadu a jeho proměnu na sad přírodě blízký v Českém ráji. Cílové částky jsme dosáhli a tak nic nebrání tomu tento hektar pro nového zemědělce, respektive místní komunitu, koupit.

Během loňského roku také proběhl online program Půda v denním životě, do kterého se zapojilo 210 lidí. Dozvěděli se například, proč půda voní, jak vytvořit žížalí líhniště nebo kdo jsou to pancířníci.