Aktuality

Masanoba Fukuoka: Revoluce jednoho stébla slámy

Vydavatelství Alferia přeložila knížku japonského zemědělce Masanoby Fukuoky ,,Revoluce jednoho stébla slámy”, který ve své knize japonským filosofickým pohledem vysvětluje, jakým způsobem je možné hospodařit v respektu k půdě a k přírodním procesům. Vychází z kritiky konvenčního průmyslového zemědělství a hledá cesty, které nejsou na úkor života obecně a zároveň uživí planetu. Tato kniha se od jejího vydání v USA stala inspirací “bezorebního pěstování” a jednou z permakulturních biblí. Čeští čtenáři, které mohlo ovlivnit zejména vydání v roce 2007 na Slovensku, se konečně dočkali i českého vydání.

To, co je na knížce jedinečné, je japonský zenový nadhled, revoluční myšlenky a přesah od zemědělství i k dalším stránkám života. Fukuoka v knize vypráví svou cestu ke své životní filosofii “nicnedělání” – respektive využití přírodních procesů v zemědělství. Na příkladu obilného pole popisuje bezorební pěstování a v mnoha pasážích se věnuje půdě. Tam to totiž celé začíná a Fukuova přirozeně nechává zúrodňování na půdních organismech, koříncích rostlin, zeleném hnojení a pravidelnému dodávání organického materiálu – neuspořádanému rozhazování slámy na příkladu bezorebného pěstování obilí.