Aktuality

Mezinárodní den ptáků: ptačí budky pro Centrum Konipas

Dnes je Zelený čtvrtek, ale také Mezinárodní den ptáků. Ptáci jsou viditelnou složkou krajiny, na kterých lze pozorovat její změny. Například právě polní ptáci v české krajině ubývají, protože jim důsledkem průmyslového zemědělství mizí jejich přirozené biotopy a potrava, které se nalézají pouze v pestré krajinné mozaice. Naopak lze vidět nárůst ptačích druhů, které nejsou vázány na konkrétní prostředí a stejnorodou krajinu zvládnou obývat.

VÝZVA: Konipas také patří mezi polní ptáky
Na nadačních pozemcích v Jindřichovicích pod Smrkem připravujeme vzdělávací farmu pro začínající zemědělce Centrum Konipas. Tyto pozemky se mají stát ukázkovou farmou, kde se hospodaří ve spolupráci s přírodou. Zemědělští stážisté se učí, jak pečovat o půdu, rozvíjet biodiverzitu v krajině a živit se ekologickým zemědělstvím. V příštím týdnu zahajujeme dárcovskou kampaň, ze které chceme financovat úpravy v krajině právě směrem k větší různorodosti pěstebních ploch (remízky, 3 tůňky, ovocný sad, divoké místo pro přírodu). Od těchto krajinářských úprav si slibujeme rovněž větší výskyt ptáků a dalšího života.

Přispějte k této přeměně krajiny již nyní, a to darováním prostředků na ptačí budku, kterou na nadačních pozemcích pověsíme. Jako poděkování vám pošleme darovací certifikát a po pověšení budky i fotografii, kde se vaše budka na pozemcích nachází.