Aktuality

Minuta pro půdu – Mezinárodní den půdy 2020

Od roku 2013  slavíme v předvečer Svatého Mikuláše 5. 12. i Mezinárodní den půdy. Pojďme jej oslavit věnováním jedné minuty plné pozornosti půdě.

Proč slavit Mezinárodní den půdy?
Celý rok nám je půda oporou – vyrůstají z ní rostliny, houby, stromy, žije díky ní množství živočichů. Hospodaří po celý rok s vodou, umožňuje pěstovat potraviny, voní a hladí nás po dlaních, když jsme s ní na zahrádce pracovali. To všechno se neustále děje, aniž bychom si toho všimli nebo si to uvědomovali. 

Co v té jedné minutě můžete dělat?

Inspirace: knihy, filmy, haiku…

film: Kiss the Ground (2020)
film:Nedej se! – Nadace Pro půdu (2018)
film: Půda! (2009)
kniha: Půda: zdravá, živá, úrodná
O haiku + ukázky
kniha: Za slovy…ticho

Inspirace: projekty, které prospívají půdě

Farmář Ježek rozvíjí pole U dubu
AMPI: Pomozte uzdravit naše zemědělství
Nadace Pro půdu: Přístup k půdě pro drobné ekologické zemědělce
Brontosaurus: Živá krajina

Jakou pozornost věnujete půdě vy?