Aktuality

Minuta pro půdu – Mezinárodní den půdy

Darujme minutu své pozornosti půdě

Advent je období klidu a vděčnosti. Poděkování můžeme nasměrovat i jedné z těch nejběžnějších součástí denního života – půdě. 5. prosinec je Mezinárodním dnem půdy. Věnujme při té příležitosti půdě jednu minutu.

Půda zajišťuje příjemné prostředí, potraviny, zadržuje v krajině vodu a umožňuje život člověku i tisícům živočichů a rostlin. Někdy si půdy ani za celý rok nevšimneme a přitom není dne, kdybychom se po půdě neprošli, nepohlédli na ni či nevzali do ruky a do úst výsledek její úrodnosti. 

Mluvíme o ní jako o komoditě, kapitálu a majetku a přitom je to substance plná života. V jedné dlani je více mikroorganismů, než je lidí na celé této planetě. Nadace Pro půdu usiluje o to, aby o půdu pečovali odpovědní zemědělci, kteří využívají šetrné ekologické postupy.

Poděkujme půdě za celý rok svou pozorností. Prožijme chvilku s půdou – na zahradě, v lese, na poli…a oslavme tak Mezinárodní den půdy 5. prosince darováním jedné minuty pro půdu.

Co můžete v jedné minutě pro půdu udělat?

  1. Pošlete nám fotku nebo video z vaší minuty pro půdu s odpovědí na otázku –  Co pro vás půda znamená? Pokud budete fotografii sdílet na sociálních sítích, označte nás takto: @nadacepropudu. 
  2. Jste-li vlastníkem zemědělských pozemků, zjistěte si, kdo a jak hospodaří na vašich pozemcích. Je možné zemědělci upravit pachtovní smlouvu, která vyžaduje ekologické hospodaření? Jak postupovat krok za krokem naleznete v pdf dokumentu: Rádce pro zodpovědné vlastníky
  3. Darujte Nadaci Pro půdu prostředky pro nákup další půdy, kterou nadace může svěřit ekologickým zemědělcům. Ekologicky se hospodaří již na 475 hektarech nadační půdy.

Děkujeme!