Aktuality

NADACE PRO PŮDU hledá do svého týmu FUNDRAISERA *FUNDRAISERKU

Co tě čeká:

 • tvorba fundraisingové strategie se zaměřením na firemní fundraising a velké dárce,
 • vyhledávání fundraisingových příležitostí a jejich realizace, aktivní oslovování dárců,
 • prezentace činnosti a dopadů práce nadace na osobních schůzkách s dárci,
 • péče o firemní a velké dárce,
 • spolupráce s dalšími členy týmu a účast na setkáních správní rady (min. 4 x ročně).

Koho hledáme:

 • člověka, který souzní s naší vizí a posláním, má vztah k půdě a který:
 • má alespoň základní praktické zkušenosti s fundraisingem,
 • má výborný mluvený a písemný projev v češtině a ideálně aktivní znalost angličtiny,
 • je spolehlivý, samostatný a zároveň schopen spolupráce,
 • otevřeně komunikuje a je kreativní,
 • umí pracovat s počítačem v pokročilé formě (práce se sdílenými dokumenty Google Workspace, direct
  mailingem Mailchimp, znalost grafických programů, orientace ve WordPress – vše výhodou nikoliv
  podmínkou),
 • umí dobře fotit případně natáčet videa (výhodou ale ne podmínkou).


Nabízíme:

 • smysluplnou práci v přátelském a inspirativním týmu lidí v organizaci, která přispívá k ochraně zemědělské
  půdy a krajiny,
 • úvazek cca 0,5 s výhledem jeho zvýšení až na plný,
 • flexibilní práci z domova s pružnou pracovní dobou,
 • prostor pro uplatnění vlastních nápadů,
 • možnost zvolit si zaměstnanecký poměr nebo práci na živnostenský list,
 • nástup na podzim 2022.

V případě zájmu o nabízenou pozici nám emailem zašli motivační dopis a životopis na info@nadacepropudu.cz
Další informace poskytne: Hana Bernardová, telefon 777 903 227, e-mail: bernardova@nadacepropudu.cz

Nadace Pro půdu je veřejně prospěšná organizace, jejíž účel spočívá zejména v ochraně půdy jakožto svěřeného dědictví i odkazu pro další generace a v podpoře odpovědného, šetrného a udržitelného hospodaření. Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Její vizí je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím. Více o nadaci na www.nadacepropudu.cz.

Osobní rozvoj zaručen – zde foto z Fundraisingového akcelerátoru FRIN