Aktuality

Nadace tvořila vizi a poslání

V červnu se zástupci nadace setkali na ekologickém hospodářství Ekofarma Ctiboř, aby projednali a stvořili základní hodnotový dokument nadace, tedy shodli se na vizi a poslání nadace. Po dva dny členové správní a dozorčí rady i podporovatelé nadace promýšleli formulace nadační vize a poslání. Díky pomoci dvou skvělých facilitátorek jsme se nakonec dobrali konsensu ve formulacích základních hodnot nadace a ty jsou:

Naší vizí je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím.

Posláním Nadace Pro půdu je napomáhat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Abychom naplnili toto poslání:

  • Svěřujeme nadační půdu zemědělcům, kteří na ní budou hospodařit tak, aby ji zachovali zdravou, živou a úrodnou.
  • Tuto půdu získáváme nákupem i darem, čímž ji chráníme před spekulací.
  • Zprostředkováváme kontakty mezi vlastníky a těmi, kteří chtějí šetrně hospodařit.
  • Osvětou zvyšujeme povědomí lidí o tématech spojených s půdou.
  • Spolupracujeme se spřízněnými lidmi a iniciativami.

Jsme lidé, kteří se chtějí učit z moudrosti půdy a Země.

3