Aktuality

Návštěva Biostatku Valeč – malebná krajina a zdravá půda

Vojta Veselý z Biostatku Valeč od roku 2018 spravuje necelé 3 hektary nadační půdy. V červenci jsme se za ním vyjeli podívat a zároveň doprovodit novinářku z A2larmu, která o stavu půdy a ekologickém zemědělství právě píše reportáž. Podívejte se, jak to na Biostatku vypadá. Přikládáme také zprávu o stavu půdy ve Valči od Radomila Hradila.

Biostatek Valeč je malá farma, která ekologicky produkuje jídlo pro rodiny formou komunitou podporovaného zemědělství a také prodává své výrobky v několika místních i pražských obchodech. Její produkty naleznete také v komunitním obchodě obŽIVA či na každoročním festivalu Povaleč.

Vojta Veselý z Biostatku Valeč

Při příchodu k Biostatku nejprve návštěvníka upoutá jurta, kterou by Vojta použil, když by ve Valči byla situace pro život těžká. ,,Jurtu máme, abychom se mohli sbalit a jít někam jinam.” Nicméně také dodává: ,,Ale nemám zaječí úmysly. Bojuju tady za to, buduju, roste to, zkvalitňuje se to a zjednodušuje se to. Děláme víc a víc produktů za stejné náročnosti.”

Mezi hlavní produkty Biostatku patří ovčí výrobky jako například sýry, jogurty, přes léto zmrzlina z ovčího mléka, a dále marmelády, chutney a mošt. Jeho produkty dokážou zásobovat 80 domácností.

Kdokoliv si může koupit výrobky přímo na Biostatku v obchůdku.
Výběr je široký – od švestkových povidel, přes sušené bylinky až po brynzu.

,,Já se cítím být odpovědný svým zákazníkům. A ti jsou schopni si mě odkontrolovat sami – zkontrolovat, jak vyrábím jídlo, které tady vzniká od semínka až po zavařeninu, od jehněte po klobásu nebo balíček sýra.” Tento způsob kontroly pomocí samotných členů KPZka testoval Vojta poprvé v tomto roce a osvědčil se mu. Na základě návštěvy vznikli tzv. garantéři, kteří si celý Biostatek prošli, Vojtu vyzpovídali, on jim naopak prozradil, které oblasti nejsou dokonalé a doptal se, jaké řešení pro ně, spotřebitele, bude příjemnější.

Mimo jurtu se Biostatek skládá také z budovy, která obsahuje sýrárnu, obchůdek s výrobky a v patře Vojtovo bydlení. Zahradníky nadchne velmi rozmanitá permakulturní zahrada a starý ovocný sad. Okolo se nacházejí louky na seno a pastviny pro ovce.

Na fotografii je k vidění hlavní budova s obchůdkem a kuchyní pro výrobu sýra. Napravo se pak nachází venkovní kuchyně s posezením, ve předu svítí rozkvetlá permakulturní zahrada.
Pohled na permakulturní zahradu

Návštěva nadace Pro půdu to nebyla první ani poslední. V dubnu tohoto roku se na Biostatek vypravili Radomil Hradil s Ing. Janem Vopravilem, Ph.D., aby vyhodnotili kvalitu půdy nadačních pozemků. Níže uvádíme krátký úryvek zprávy o stavu půdy:

Vojta nás provedl hospodářstvím a na nadačních pozemcích jsme provedli na 5 místech vpich sondy a zhodnocení půdy, na dvou místech také rýčovou zkoušku (nadační pozemky jsou dva, na každém po jedné zkoušce). Oba pozemky jsou využívány jako pastviny (ovce), jeden zčásti jako spásaný sad.

Půda je zde hluboká, převážně hlinitojílovitá, s výbornou drobtovitou strukturou v horních 20 cm, bez známek utužení, zkrátka zdravá, živá a úrodná. Pan Vopravil odhaduje obsah humusu na nějaká 4 %, což je výborné. I když ani tady dlouho nepršelo a horní vrstva půdy je také sušší, dole byla půda dostatečně až značně vlhká a bylo zřejmé, že je zde vysoká hladina spodní vody.

Valeč, která se nachází 40 km od Karlových Varů, je malebná vesnice. Nalézá se v ní zámek, kolem se rozprostírají kopce pokryté lesy. Těšíme se, že se za Vojtou Veselým a na nadační pozemky zase brzy podíváme.