Aktuality

Návštěva nadační jabloně v Bemagru

V dubnu se členové Nadace Pro půdu vydali do Malont v Jižních Čechách navštívit nadační pozemky, zkontrolovat kvalitu jejich půdy a potkat se s Miloslavem Knížkem, předsedou Nadace Pro půdu a předsedou dozorčí rady Bemagro.

Hlavním cílem tohoto výletu bylo navštívit a zkontrolovat pozemky, které nyní obhospodařuje biodynamická farma Bemagro. Nadace Pro půdu spravuje 400 hektarů v Kaplici, Malontech a okolí , které nadaci v několika etapách daroval právě Miloslav Knížek. Tento čas jsme také využili k projednání několika záležitostí a navštívení nadační jabloně. Biodynamická farma Bemagro nám k setkání poskytla zázemí a nabídla místní sýry a tvaroh z její mlékárny.

Nadační pozemky jsme navštívili dva, kde Radomil Hradil spolu s Agnes Murbach provedli rýčovou zkoušku a zhodnotili stav půdy v daném místě. Po cestě jsme se zastavili u již zmiňované nadační jabloně, kterou zasadila správní rada v roce 2016. Přece jenom, toto místo jsou kořeny, díky kterým nadace vznikla, roste a může plnit svůj účel.