Aktuality

Návštěva pozemků ve Valči: rozmanitá krajina a rozvoj komunitou podporovaného zemědělství

Vojtěch Veselý z Valče je první podpořený zemědělec Nadací pro půdu. Každý rok jej navštěvujeme, abychom se podívali, jak hospodaří, jak se mu daří a protože se s ním také rádi vidíme. Tentokrát Vojtěcha Veselého navštívili za Nadaci Pro půdu Hanka Bernardová a Honza Valeška. Podívejte se na fotky, jak to v kouzelné Valči vypadalo.

Nejdříve jsme si prohlédli nadační pozemky (693/2 a 719/3 a 613/3, 605/2, 602/1 a 605/1). Prohlídku jsme zahájili na malé zeleninovo-bylinné zahrádce, která je hnojena ovčím hnojem kompostovaným na vedlejším hnojišti. Půda na zahrádce má dobrou drobtovitou strukturu, i když stále přetrvává vyšší kyselost. Zahradnice půdu intenzivně mulčuje a snaží se o vytvoření zejména trvalkových kultur a dřevin. Následně jsme prošli louky, které jsou spásány stádem ovcí.

V letošním roce byl zaveden management pasení na loukách, tak aby bylo dosaženo rovnoměrnějšího spasení (stádo je na louce vždy drženo přenosnými ohradníky na menším místě, dokud místo není vypaseno a následně přesunuto na jinou část louky). Louky nejsou hnojeny jinak než pasoucími se zvířaty, louky nejsou ani vápněny. Porost na loukách vypadá na první pohled zdravě a rozmanitě, půdu na loukách jsme nezkoumali.

Na části louky je vysazen pruh dřevin, který byl navržen pomologem Martinem Lípou. Biostatek zajišťuje
péči a zálivku, jako zakázku pro krajský úřad, stejně jako vypásání přírodní památky Valečské pásy na
okraji nadačních pozemků, a udržuje tak rozmanitou krajinu v okolí nadačních pozemků.

V současné době se Vojta snaží o rozvoj intenzivního modelu KPZ s několika producenty z obce, který
by statek spojil se skupinou 77 podílníků a vytvořil z něj uzavřený samostatný organismus, nezávislý na státních orgánech.

Návštěvu Valče jsme završili posezením u ohně s místními. Pokud se také chcete podívat na toto místo a rádi byste třeba přiložili ruce k dílu, kontaktujte Vojtěcha http://www.biostatek.cz/.