Peter Veselý

Půda je pro mne jemná oživující vrstva na povrchu naší Země, díky které zde můžou žít rostliny, zvířata i lidé.

  Peter Veselý vystudoval management organizací a ekonomii. Později waldorfskou pedagogiku a dva řemeslné obory. Pracoval v IT odvětví u nás i v zahraničí. Později jako waldorfský třídní učitel, správce/manažer waldorfské základní školy. Pracoval na biodynamických statcích, dělá účetnictví pro několik neziskových organizací. V současné době především spoluutváří Dvůr Sofie na Karlštejně a spolupracuje se Svobodným statkem na soutoku a Camphillem v Českých Kopistech.

  Co pro mě půda znamená?
  Půda je pro mne jemná oživující vrstva na povrchu naší Země, díky které zde můžou žít rostliny, zvířata i lidé. Nevyhnutná a nepostradatelná stejně jako třeba vzduch nebo voda.

  Co mne zaujalo na myšlenkách Nadace Pro půdu?
  “Navrácení půdy stvořiteli” – jak jsem to kdysi slyšel od zakladatele této nadace. Forma vztahu k půdě, kdy tato nemusí být zdánlivým majetkem jednotlivce ani spravována neznámými úředníky státu bez reálného vztahu k ní. A konkrétní impulz k tomu, že je to možné realizovat již dnes, v malém i ve velkém měřítku.

  Proč si myslím, že je sdílené vlastnictví důležité?
  “Vlastnictví” půdy je tak trochu iluze. Ve skutečnosti je to spíš právo využívat část zemského povrchu. A toto právo by mělo být propůjčováno tomu, kdo s tím umí zacházet nejlépe ve prospěch celku. Nadační forma umožňuje tuto formu správy bez zatížení osobním prospěchem, chamtivostí, hamižností nebo spekulací. Při uvažování o půdě tak může stát ona samotná v popředí všech rozhodnutí o ní.