Jan Valeška

Půda je dar, zázrak na němž doslova stojí naše existence.

Honza (spolu)pracuje v několika nevládních organizacích, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě (PRO-BIO LIGA, Asociace místních ekologických iniciativ, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Kuchyňka, z.s.) jako lektor, finanční manažer, ředitel a mnoho dalšího. Mimoto je členem správní rady Nadace

Co pro mne půda znamená?

Půda je dar, zázrak na němž doslova stojí naše existence, fascinuje mne její schopnost podporovat život, její vůně, barva a rozmanitost.

Co mne zaujalo na myšlenkách Nadace Pro půdu?

Nápad dobrovolně vložit půdu do sdíleného vlastnictví, aby bylo zajištěno její šetrné obhospodařování, myšlenka podporovat šetrně hospodařící zemědělce v přístupu k půdě.

Proč si myslím, že je sdílené vlastnictví půdy důležité?

Protože půda, stejně jako třeba lidská bytost není pouhým předmětem s nímž můžeme zacházet jak se nám zachce (byť jsme tak zacházeli donedávna i s lidmi) a proto je z mého pohledu třeba o ni pečovat společně s dlouhodobým výhledem.