Jarka Kříhová

Vše, co z půdy pochází, nezbytně potřebují všechny bytosti světa.

  Pracuje v Bemagru. Ráda dělá prospěšné věci pro krajinu.

  Co pro vás půda znamená?

  Je pro mě životem, neboť vše, co z půdy pochází, nezbytně potřebují všechny bytosti světa.

  Co vás zaujalo na myšlenkách Nadace Pro půdu?

  Ochránit půdu a pečovat o ni tak, abychom ji předávali svým potomkům a budoucím generacím v lepším stavu než ji máme dnes.

  Proč myslíte, že je sdílené vlastnictví půdy důležité?

  Jestli je důležité, tak to nedokážu posoudit, ale společně o něco pečovat, nás všechny může mnoho naučit a vnitřně obohatit.