Kateřina Klimešová

Půda je pro mě symbol životního cyklu, ukotvení se, kořenů a zázemí pro život.

  Studovala Marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a drží se oboru dále v oblasti osvěty enviromentálních a sociálních témat. Mimo Nadaci Pro půdu působí v KŘÍDLENÍ nadačním fondu, která podporuje neziskovky v Moravskoslezském kraji.

  Co pro vás půda znamená?

  Půda je pro mě symbol životního cyklu, ukotvení se, kořenů a zázemí pro život.

  Co vás zaujalo na myšlenkách Nadace Pro půdu?

  Líbí se mi, že Nadace Pro půdu podniká konkrétní kroky pro podporu ekologických zemědělců. Nejde jen o osvětu, ale o myšlenky a činnost, které mají reálně dopad na zdraví krajiny a půdy.

  Proč myslíte, že je sdílené vlastnictví půdy důležité?

  Myslím, že zcela mění vztah k půdě. V momentě, kdy nahlížím na pozemek majetnicky, tak vztah mezi majitelem a pozemkem je krátkodobý – omezený na život majitele a také nerovný – já jsem vlastník a můžu si dělat s půdou co chci. Správcovství pozemků Nadace Pro půdu může být jedním z cest, jak úctu k půdě podpořit.