Kateřina Klimešová

Půda je pro mě symbol životního cyklu, ukotvení se, kořenů a zázemí pro život.

  Studovala Marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a drží se oboru dále v oblasti osvěty enviromentálních a sociálních témat. Mimo Nadaci Pro půdu působila v KŘÍDLENÍ nadačním fondu, který podporuje neziskovky v Moravskoslezském kraji.

  Co pro mne znamená půda?

  Půda je pro mě symbol životního cyklu, ukotvení se, kořenů a zázemí pro život.

  Co mne zaujalo na myšlenkách Nadace Pro půdu?

  Líbí se mi, že Nadace Pro půdu podniká konkrétní kroky pro podporu ekologických zemědělců. Nejde jen o osvětu, ale o myšlenky a činnost, které mají reálně dopad na zdraví krajiny a půdy.

  Proč myslím, že je sdílené vlastnictví půdy důležité?

  Nahlížení na půdu jako “commons” – zdroj sdílený všemi živými bytostmi přináší dvě nové perspektivy, na které je třeba ohlížet. Půda není podmínkou k životu jen nás lidí, ale je na ní a v ní vázán celý ekosystém organismů. To s sebou přináší pokoru, že my nejsme středem vesmíru, ale jen součást společenství Země. Druhá perspektiva je pak časová – půda zde byla dlouho před našimi osobními životy a tak nám nepřísluší ji vytěžovat na úkor životů budoucích.