Kateřina Kozlová

Je to v zájmu celého společenství, aby půda zůstala přístupná a zdravá.

  Zakladatelka Základní školy waldorfské a mateřské školy Č.Budějovice o.p.s; učitelka s živým vztahem k půdě, který ráda předává i svým žákům.

  Co pro mne půda znamená?

  Půda je pro mne dar a k darovanému je třeba přistupovat s úctou. Půdu nelze vyrábět, není to žádné zboží. Je to dědictví lidstva, o nějž bychom měli starostlivě pečovat a udržet ho dobrým hospodařením v harmonii pro další generace.

  Co mne zaujalo na myšlenkách Nadace Pro půdu?

  Stále více se setkávám s lidmi, kteří jsou lační po vlastnictví půdy. Ta se bohužel stává předmětem spekulací a investic. Proto je mi blízká myšlenka Nadace Pro půdu, že bude zdravě a smysluplně pečovat o tento živoucí přírodní zdroj. Je to v zájmu celého společenství, aby půda zůstala přístupná a zdravá.

  Proč si myslím, že je sdílené vlastnictví půdy důležité?

  V současnosti i budoucnosti už nebude života schopná žádná činnost založená jen na prospěchářství jednotlivce. Ve sdíleném vlastnictví je skryt potenciál, který nesouvisí jen s dobrým obhospodařováním, ale nabízí možnost propojovat lidi, vědomě vytvářet společenství, která vnesou do péče o půdu i sociální a duchovní rozměr. A ten se bude zrcadlit v krajině. Do takto svobodného prostoru bude chtít člověk opět vkročit a tvořit.