Radomil Hradil

Půdu mám rád; těší mě, když do ní mohu zabořit ruce, přivonět k ní. Naplňuje mě to štěstím.

  Narozen roku 1967, absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (dnes MZLU), pracoval v ekologických a biodynamických podnicích v ČR i zahraničí, angažoval se v rozvoji ekologického zemědělství a přírodní zahrady v ČR, spoluzakládal domov pro lidi s mentálním postižením Camphill České Kopisty, byl redaktorem časopisů Valeriána a Člověk a výchova, spolupodílí se na vedení nakladatelství Fabula, je autorem překladů několika desítek knih převážně s anthroposofickou tematikou a několika knih původních, pravidelně tlumočí na kurzech waldorfské pedagogiky, přednáší a zabývá se též geomantií.

  Co pro mne půda znamená?

  Už jako dítě jsem měl k půdě blízko, pomáhal jsem na záhumenku prarodičům, na zahradě jsem měl svůj vlastní pokusný záhonek. Později jsem zemědělství vystudoval a několik let pracoval jako biodynamický zahradník. Půdu mám rád; těší mě, když do ní mohu zabořit ruce, přivonět k ní. Naplňuje mě to štěstím.

  Co mne zaujalo na myšlenkách Nadace Pro půdu?

  Je to v praxi realizovaná myšlenka ochránit půdu před spekulací, zajistit její správné obdělávání, tak aby se uchovávala nebo zvyšovala její úrodnost. Úrodná půda je to, na čem všichni stojíme, a tady se naskytla možnost, jak ochraně půdní úrodnosti konkrétně pomoci.

  Proč si myslím, že je sdílené vlastnictví půdy důležité?

  Domnívám se, že vlastnictví půdy formou nadace je velmi dobrá možnost, jak půdu ochránit; víme, jaká je doba, jednotlivec se snadno dostane do finančních potíží a může o půdu přijít; tím se ovšem může z roku na rok změnit způsob hospodaření a půda může být velmi rychle devastována. Také si myslím, že dnes již nelze spoléhat ani na pokrevní vazby: potomci ne vždy touží po tom, aby na půdě sami hospodařili, a může se stát, že jim bude jedno, jak se na půdě hospodaří, jen když nájemce platí pachtovné. Jenže konvenční zemědělství, založené na těžké mechanizaci a aplikaci chemických látek a nedodržující osevní postupy, půdu prostě umrtvuje a ničí. Myslím, že je čas začít i u nás využívat a rozšiřovat tuto formu ochrany půdy, zvlášť, když si uvědomím, kolik orné půdy se tady rok co rok ztratí.