Alena-malawebžije s rodinou v Příboře; je fascinovaná nespočetnými vazbami, které souvisejí se šetrným hospodařením s půdou. Pracuje v Bioinstitut, o.p.s., Olomouc.

Co pro mne znamená půda?
Tajemství i domov.

Co mne zaujalo na myšlenkách Nadace pro půdu?
Přijde mi, že představují jednu z cest lidí ke společnému.

Proč si myslím, že je sdílené vlastnictví půdy důležité?
Bez úcty ke společným statkům, k nimž půda jistě patří a bez šetrné péče o ně nebudeme mít naději.