Aktuality

Pozdravení z Valče 

Vojta Veselý nám poslal krásné a upřímné shrnutí, jak se mu hospodaří a co se nového s nadačními pozemky děje. Přečtěte si pár úryvků z jeho dopisu.

Dobrý den, 

tady Vojtěch Veselý z Valče, který obhospodařuje téměř 3ha propachtovaných pozemků, které patří Nadaci Pro půdu. Sestavil jsem vám pár odstavců o tom, jak tu je.

Je tu nádherně: vibrující sousedské až komunitní společenství, letní kulturní příležitosti přicházejí v podstatě non-stop, okolní krajina – ač notně zkoušená chemikáliemi a konvenčními zemědělskými i lesnickými postupy – si stále zvládá uchovávat své barokní čaro. 

Děkuji Nadaci za možnost zde zůstat a udržitelně hospodařit. S Jakubem a Josefem jsme si začali půjčovat stroje, takže louky jsem z jara zbránoval a po pastvě koncem října zmulčoval. Jsem vybavený na výrobu sena a mám je kde v balíkách i volně ložené uskladnit. Aktuálně mám sena bezpečně do půlky března a do rezervy sousedovy balíky ve stodole vedlejší vsi. Seno dokupuji a mít o 7 hektarů trvalého travního porostu víc, stal bych se v něm pro stádo 50 mléčných bahnic soběstačný. 

Cena sena za poslední dva roky vzrostla na trojnásobek. Za následek to mj. má (nebo možná příčinou je…), že se konvenční zemědělci v okolí začali na výrobu sena soustředit a v podstatě se i na bezprostředně sousedících loukách rozjíždí intenzivní pícninaření – NPK (syntetické hnojivo) do půdy, vysetí nepůvodních a tedy zakázaných jetelovin, některé krajinné prvky vzaly za své. S místními industriálními zemědělci se nemáme rádi, mohu příležitostně doložit pár příklady. Každopádně bych se radši staral o tu velkou louku navazující na nadační pozemky, kde ovšem rozhodující slovo mají spíše uživatelé a majitelé půdního bloku, než samotní vlastníci pozemků samotných.

Velkou bolístkou, žroutem času, psychických kapacit a v podstatě formativem odpovědi na otázku “jak se máš?” je od začátku roku spor s Krajsou veterinární správou KV. Bojuju za možnost hospodařit multifunkčně, udržitelně, s ohledem na sociální balanc na venkově, s nabídkou vzdělávání… řekněme agroekologicky. Dost s tím narážím, poněvadž jsem za taktiku zvolil aktivní otevřenost kombinovanou s až vytahovačnou dávkou upřímnosti. Ačkoli pro svůj boj cítím podporu, formálně jsem ve správních řízeních jen sám za sebe. Osamocenost v povinnosti číst a reagovat na formální výzvy státních správních orgánů mě tíží a přestávám si situaci užívat zejména s tím, jak stoupá ohrožení pokutami. Zatím jsem na 50tis a všemožně se z toho snažím vyvléknout. Jednak proto, že tolik peněz nemám, druhak je nesmysl praxe mého typu sankcionovat. Sepsal jsem k tomu tolik textů, že víc, než o svém aktuálním rozpoložení sem psát nebudu, ale měl-li by kdo zájem se případy zabývat se mnou, oddychnu si a rád onu osobu zasvětím. Hodil by se mi i advokát. FrankBold mi nabídl spolupráci po složení zálohy 15tis, tak se rozhlížím i jinde. Někdy se dostavuje pocit nejistoty, zda vedu spravedlivý spor, nebo jsem akorát lempl, co si chce zjednodušovat život na úkor ohrožení všeho kolem.

Na pozemku 613/3 stojí kaplička, do ní čerstvě vede elektrický proud ze sítě provozované společností ČEZ Distribuce, přičemž dodavatelem je NANO energies. Aby byla přípojka 100% oficiální, musela by projít kolaudací, což je formalita. Dotčené subjekty s kabelem souhlasí, souhlasná vyjádření a stanoviska mám. Finanční hodnota nadačního pozemku, dalo by se říct, skokově vzrostla. 

Stavba stodoly se od loňska v podstatě nepohla, ale managment stáda je s její existencí i tak mnohem snazší. Bahnic mám aktuálně 36 a letošních jehnic 14. Pro příští sezonu počítám s cca 32-38 dojenými bahnicemi v chovu a šedesátkou jehňat. Stádo je brucelózyprosté, nedávné koprologické vyšetření vyšlo u dospělých ovcí negativně, jehnice proti gastročervům jednorázově zaléčím nějakou chemkou. Jinak jsou ovce zdravé, některé přítulné a celkově snadné na manipulaci. Ze zeleninové zahrady se postupně stává zahrada bylinková a léčitelská, poněvadž každodenní práce s jednoletou zeleninou je na zahradnici Janu až moc. Agroeko hospodaření se budu dál věnovat. Zda věčně, to nevím, rád bych, říkám si, ale zároveň si (zejména skrze veterinární šikanu) pouštím hlavou různé farmářské i životní strategie. Semtam říkám, že: schválně, zda odejdu do politiky potom, co předám stabilizovaný Biostatek mladší zapálené rodině, nebo potom, co mě z něj dříve svými úředními postupy vyštípe veterina. Ať tak nebo tak, Biostatek není stabilizovaný zejména v zajištění sena, resp. zde je přímo závislý na okolních zdrojích, ač jsou spíše spolehlivé. Všechno ostatní tu je a každá další aktivita/investice povede jen k rozvoji nebo k usnadnění provozu. 

V sobotu jsme na pozemku se seníkem vysadili 12 meruní. Prý pokud nepůjdou ve Valči, tak už nikde v Karlovarském kraji, prohlašuje Martin – krajský pomolog, který výsadbu vede. Opět jde o genofondovou alej.

Už je to dlouhý text, bezpochyby je na co navazovat. Přeji požehnaný přerod podzima v zimu.

Fotografie z Facebooku: Ekofarma Biostatek