Aktuality

Reference mezinárodních organizací ze sítě Access to Land

Nadace Pro půdu byla v období 2016 – 2018 zapojená v mezinárodním projektu ,,Learning towards access to land” (Učení se o přístupu k půdě). V rámci projektu jsme měli možnost poznat, jak fungují podobné neziskové organizace v Evropě a zjistit, čím je možné se inspirovat pro naší činnost tady v České republice. Od letošního roku pokračujeme v projektu ,,Setting up a Learning Platform for Farmers’ access to land” (Vytvoření vzdělávací platformy pro přístup zemědělců k půdě). Tento navazující projekt slouží ještě k většímu posílení spolupráce a vzájemného mentoringu. Oba mají něco společné – zapojují organizace mezinárodní sítě Access to Land a slouží k posílení spolupráce iniciativ, které usilují o přístup k půdě pro agro-ekologické zemědělce v Evropě.

Přečtěte si, co po skončení prvního projektu říkají o naši spolupráci kolegové z podobných iniciativ napříč Evropou.

Terre de LiensA2L Network:

Jako dlouholetý člen sítě A2L (Access to Land – přístup k půdě), ve které reprezentuji francouzskou organizaci Terre de Liens, mám velkou radost ze šíření našich myšlenek do podobných iniciativ po celé Evropě. Zejména v nových členských státech, je přístup k půdě pro alternativy o mnoho těžší, a to díky dědictví státem řízené potravinové produkce. Půda je rozdělena na nespočet malých parcel, což vytváří tzv.  Farmland Rental Paradox, který usnadňuje industrializaci zemědělství namísto rozvoje rodinných farem vhodných pro dané sociální prostředí.

Všude v Evropě je tento druh hospodaření (rodinné farmy) v úpadku, což je katastrofální  proces, který vede k odcizení lidí od jejich místní potravinové produkce a který představuje zlom ve velmi dlouhém tradičním a sociálním propojení mezi městem a venkovem. Samozřejmě se na tom podílela již komunistická éra, o to naléhavěji je třeba řešit aktuální situaci.

Síť A2L propojuje iniciativy, díky kterým ukazuje, že je možné se vydat jinými cestami a že navzdory spekulacím s půdou, obrovským zemědělským podnikům, monokulturám a navzdory politické a finanční nechuti, je v kterémkoliv místě možné obnovit či udržet agroekologické rodinné farmy.

Nadace Pro půdu pomáhá novým generacím agro-ekologických zemědělců, aby získali přístup k půdě, zatímco propaguje téma přístupu k půdě širší veřejnosti. V Evropě nezbytně potřebujeme alternativu k odcizené, industrializované a robotizované potravinové produkci. Nadace Pro půdu má plnou podporu svých evropských kolegů ze sítě Access to Land. Mnoho úspěchů ve vzbuzování zájmu české veřejnosti o téma přístupu k půdě a komunitou podporované hospodaření!
Sjoerd Wartena, 4. září 2019, Francie

ALPAEco Ruralis

Nadace Pro půdu je pro nás v Rumunsku inspirací, jak vybudovat iniciativu přístupu k půdě, která dobře funguje a slouží potřebám malých zemědělců v dnešní ekonomice. Lidé z Nadace Pro půdu jsou spolehliví partneři, na které se můžeme v našich společných projektech spolehnout a také se na ně kdykoliv obrátit o radu či podporu. Eco Ruralis bude i nadále pokračovat ve spolupráci s organizacemi, jako je Nadace Pro půdu, tak abychom společně mohli přinést velmi potřebný agro-ekologický obrat v evropském zemědělství. Věříme, že se Nadaci Pro půdu bude i nadále dařit plnit své poslání měnit potravinový systém a ukazovat pojítko mezi zdravou půdou, přístupem k půdě a odolnou společností.

Na rozdíl od Rumunska převládají v českém zemědělství industriální zemědělské podniky, takže se inspirujeme vaším příkladem otevírání přístupu k půdě pro nové zemědělce i v těchto nepříznivých podmínkách. Čerpáme z toho naději, motivaci i sílu a máme velkou radost a zároveň jsme poctěni, že můžeme s Nadací Pro půdu spolupracovat.
– Brindusa Birhala, 19. srpna 2019, Rumunsko

Regionalwert AGDie Agronauten

Zažili jsme postupný rozvoj Nadace Pro půdu od jejího založení, což je velmi důležité v evropské zemi s největší průměrnou rozlohou farem. Bylo nám potěšením s nadací spolupracovat, zejména díky lidem, které jsme poznali, a zkušenostem, které jsme si vyměnili. Nadace Pro půdu nejen, že vyplňuje mezeru v podpůrném systému pro drobné zemědělské projekty v České republice, ale také ukazuje dalším východoevropským státům, že přístup k půdě a podpora začínajících zemědělců může být úspěšně dosažena i nevládní neziskovou organizací. Přestože při plavbě v agro-ekologickém moři tyto neziskové organizace po celé Evropě čelí velkým výzvám, lidé z Nadace Pro půdu nám vždycky ukázali, že humor a výdrž mohou vést ke změně, s pochopením že naše iniciativy jsou součástí většího hnutí.
– Hannes Gerlof, 7. července 2019, Německo